Tutkija: Naisten euro pienenee, jos luottamusmies ei saa tietoa

Naisten ja miesten väliset palkkaerot ovat vaarassa kasvaa, jos paikallinen sopiminen laajenee ilman tasa-arvonäkökulmaa.

Kuvateksti
Julkisella sektorilla työskentelevä nainen ei pysty juurikaan neuvottelemaan palkastaan itse. Kuva Pentti Vänskä

Työehtosopimuksia pitää kehittää siten, että ne ottavat nykyistä paremmin huomioon sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulmat. On vaara, että ilman työehtosopimukseen kirjattuja perusraameja naiset jäävät heikkoon neuvotteluasemaan. 

Työpaikan tasa-arvotyö edellyttää nykyistä selkeämpää tasa-arvolakia ja työehtosopimuksiin kirjattuja tasa-arvosuunnittelun ja palkkakartoituksen konkreettisia tavoitteita ja niiden seurantaa.

Tasa-arvolaki ei tarjoa luottamusmiehille todellisia työkaluja naisten ja miesten palkkatasa-arvon seurantaan ja edistämiseen työpaikoilla.

Näin arvioi Helsingin yliopiston politiikan tutkija Milja Saari, jonka väitöstutkimus tarkastetaan Helsingin yliopistossa elokuun 27. päivänä.

Luottamusmiesten oikeuksia saada tiedot työpaikan naisten ja miesten palkoista palkanosittain tulee laajentaa ja roolia samapalkkaisuuden edistäjinä vahvistaa.

– Luottamusmiehillä pitäisi olla oikeus saada tietoja myös muiden kuin edustettaviensa palkoista, jotta samanarvoisen työn määritteleminen olisi helpompaa.

Saaren mukaan tasa-arvon toteuttaminen tarvitsee norminsa, jotka takaavat palkansaajanaisten ja -miesten oikeudet silloinkin, kun työnantajan mielestä tasa-arvon edistämiseen ei ole tarvetta tai varaa. 

Ammattiliittojen pitäisi kouluttaa luottamusmiehiä tasa-arvoasioissa tehokkaasti, jotta nämä tunnistaisivat palkkasyrjinnän.

– Luottamusmies on työpaikalla esimerkki tasa-arvon edistämisessä ja palkkasyrjinnän vastustamisessa.

Saari tutkii parhaillaan kokoomuksen 2007 vaalikampanjassaan käyttämää Sari Sairaanhoitaja -hahmoa ja Tehyn Tahdon asia -työtaistelua. Tutkimuksen suomenkielinen versio valmistuu ensi vuonna.