Tutkimus: Hoitotyön työkuorman kasvu lisää sairauspoissaoloja seuraavalla viikolla

Etlan ja Työterveyslaitoksen tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin, kuinka työaika vaikuttaa työn kuormittavuuteen ja miten se pitäisi ottaa huomioon työvuorojen suunnittelussa.

Kuvateksti
Hallittu työvuorosuunnittelu voi vähentää sairauspoissaoloja.
Kuva: Pasi Leino

Terveydenhuollon henkilöstön sairauspoissaolojen riski pienenee, kun töitä tehdään aamuvuoroissa ja työvuorojen välissä on aikaa vähintään 11 tuntia. Jotta sairauspoissaolojen riski pienenee, työvuorosuunnittelussa kannattaa välttää yksittäisiä vapaapäiviä ja työaikojen epäsäännöllisyyttä. Myös riittävät henkilöstöresurssit varahenkilöstöineen vaikuttavat siihen, että työkuormaa haittoineen voidaan hallita.

Nämä asiat saavat vahvistusta Etlan ja Työterveyslaitoksen tutkimuksesta.

”Tutkimustuloksiamme voidaan hyödyntää kehitettäessä terveydenhuoltoalan työaikojen johtamismalleja sekä päivitettäessä nykyisiä suosituksia. Keskeinen havaintomme oli, että korkea työkuorma lisäsi sairauspoissaoloriskiä lyhyellä aikavälillä. Tämä tulisikin huomioida, kun päivitetään suosituksia vuorotyön työaikojen suunnittelussa”, toteaa Etlassa tutkimuksesta vastannut tutkimusjohtaja Tero Kuusi.

Tutkimuksessa havaittiin, että sairauspoissaolojen riski kasvoi korkean työkuorman vaikutuksesta seuraavan viikon aikana. Työkuorman tuplaantuminen kasvatti sairauspoissaoloriskiä suhteellisesti noin 18 prosenttia.

Sen sijaan työkuorman kasvua ei näkynyt systemaattisesti yötyön, työvuorojen tai lyhyiden vuorovälien lisääntymisenä kolmen viikon suunnittelujaksoissa. Merkittävä osa työkuorman vaihtelusta tapahtui kuitenkin työpäivien välillä.

Työkuorman vaihtelu liittyi erityisesti yllättäviin muutoksiin työntekijöiden määrässä. Työaikojen epäsäännöllisyys ja vuorojen pituuden vaihtelu, kuten lisätyövuorot, lisäsivät työkuormaa ja sitä kautta myös lyhyiden sairauspoissaolojen riskiä.

Suosituksia työvuorosuunnittelusta löytyy Työterveyslaitoksen verkkosivuilta.