Tutkimus: Myös potilas kärsii hoitajien kasvaneesta työmäärästä ja kiireestä

Uuden oppiminen koettiin terveydenhoidossa lähinnä rasitteena, vaikka se usein liittyy työn imuun. Syynä voi olla työn yleinen kuormittavuus.

Kuvateksti
Uupumisriskissä olivat erityisesti päivystyksen ja ensihoidon henkilöstö ja nimenomaan hoitajat. Kuva: iStock

Sairaalassa uupumisriskissä olivat erityisesti päivystyksen ja ensihoidon henkilöstö ja nimenomaan hoitajat. Lisääntynyt työmäärä ja aikapaine olivat yhteydessä uupumisasteiseen väsymykseen.

Tämä selvisi Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen tutkimuksessa. Tutkimukseen vastasi tuhat henkeä yhdestä sairaanhoitopiiristä.

Aineisto kerättiin sähköisellä kyselyllä syksyllä 2019, joten korona-ajan vaikutus ei siinä vielä näy. Seuranta-aineisto kerätään tulevana syksynä.

Tutkimuksessa hyödynnettiin myös noin tuhannen potilaan palautteita saamastaan hoidosta. Heiltä kysyttiin, millaista kohtelua he saivat. Kiireen ja potilaiden kohtelun väliltä löytyi yhteys. Yksiköissä, joissa työn vaatimukset olivat henkilöstölle kovat, oli vähiten tyytyväisiä potilaita.

Aiemmissa tutkimuksissa uuden oppiminen kohtuullisissa määrin on ollut positiivinen haaste. Tässä tutkimuksessa näin ei ollut.

”On mahdollista, että terveydenhoitoalalla työn yleinen kuormittavuus on johtanut siihen, että positiivisetkin haasteet koetaan lisärasitteena”, yliopistonlehtori Mari Huhtala pohtii.

Hankkeeseen liittyvässä toisessa osatutkimuksessa yritettiin löytää myös työhyvinvointia suojaavia tekijöitä.

”Työ koettiin merkitykselliseksi, mutta sekään ei suojannut uupumiselta, jos vaatimukset olivat liian kovat.”

Tutkimus on julkaistu hoitoalan johtavassa Journal of Advanced Nursing -tiedelehdessä.

Lue lisää:

Korona kurittaa sote-alaa: Kyselyt nostavat esiin etenkin nuorten hoitajien väsymyksen