Työn vaativuuden arviointi parantaa naisvaltaisten alojen palkkausta Uudessa-Seelannissa – laki voimaan marraskuun alussa

Työn vaativuuden arviointi Uudessa-Seelannissa mahdollistaa mies- ja naisvaltaisten ammattien vertailun toisiinsa.

Kuvateksti
Pääministeri Jacinda Ardernin toinen hallitus on vastikään aloittanut kautensa Uudessa-Seelanissa. Kuva: Lehtikuva / AFP/ Dave Lintott

Uudessa-Seelannissa naisvaltaisten alojen palkkoja on julkisella sektorilla mahdollista nostaa työn vaativuuden arvioinnilla miesvaltaisten alojen tasolle. Laki tasa-arvoisesta palkkauksesta, Equal Pay Act, tuli voimaan marraskuun 7. päivä. 

Lain yhteydessä hallitus julkaisi keinot, joilla työn vaativuuden arviointi voidaan toteuttaa työpaikoilla yli ammattirajojen ilman oikeusprosessia. Esimerkiksi sairaanhoitajan ja insinöörin työtä julkisella sektorilla voidaan verrata toisiinsa.

Työstä pitää maksaa sama palkka, jos työn vaativuuden arvioinnissa todetaan, että ammatti on sukupuolesta ja alan sukupuolittumisesta huolimatta yhtä vaativa. 

Työn vaativuutta arvioidaan mittareilla, jotka ottavat huomioon esimerkiksi fyysisen ja psyykkisen kuormituksen sekä ongelmanratkaisukyvyn.

Mittareita kehitti ensimmäisenä työryhmä, joka neuvotteli sosiaalityöntekijöiden työehtosopimuksesta. Työryhmä pyrki ymmärtämään työn vaativuutta ja sisältöjä syvällisemmin ja laajemmin kuin perinteisesti on tehty selvittämällä, mitä sosiaalityöntekijät itse kuvasivat työtään.

– Työntekijöillä oli vaikeuksia sanallisesti kuvata työtään ja tilanteita, joissa he toimivat. Käsitteiden puute jo sinänsä kertoo aliarvostuksesta, sanoo Amy Ross Uuden-Seelannin julkisten alojen ammattiliitosta The New York Timesin haastattelussa

Työryhmä päätyi vertaamaan sosiaalityöntekijän työtä poliisin, insinöörin ja lennonjohtajan työhön. Ammateissa vaaditaan keskittymiskykyä, vuorovaikutus- ja tunnetaitoja sekä ongelmanratkaisukykyä. Vaatimukset pisteytettiin. Neuvottelujen päätteeksi sosiaalityöntekijät saivat 30,6 prosentin palkankorotuksen, joka toteutetaan kahdessa vuodessa. 

– Moni sosiaalityöntekijä piti työn vaativuuden arviointia palkankorotusta merkittävämpänä tuloksena.

Uusi-Seelanti on kunnostautunut samapalkkaisuuden edistämisessä aiemminkin. Vuonna 2017 maan silloinen hallitus sopi työmarkkinajärjestön kanssa viiden vuoden palkkaohjelmasta, joka nostaa sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevien palkkoja 15-49 prosenttia.

Uusi-Seelanti sääti lain samapalkkaisuudesta jo 1972, mutta se jäi kuolleeksi kirjaimeksi. Vuonna 2017 työväenpuolue lupasi vaalikampanjassaan toteuttaa samapalkkaisuuden, ja pääministeri Jacinda Ardern on ryhtynyt käytännön toimiin. 

Lue lisää: Samapalkkaisuus harppasi Uudessa-Seelannissa