Työpaikoilla puutteita häirinnän ja kuormituksen käsittelyssä – Kolmasosa häirintäyhteydenotoista sote-alalta

Häirintään ja työssä kuormittumiseen liittyviä yhteydenottoja tuli työsuojeluviranomaiselle viime vuonna lähes 2 400.

Kuvateksti
Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että myös häirintää voi ja pitää ennaltaehkäistä työpaikoilla.
Kuva: iStock

Työssä kuormittumiseen liittyvien yhteydenottojen osuus työsuojeluviranomaisen saamista yhteydenotoista on kasvanut.

Häirintään ja psykososiaaliseen kuormitukseen liittyvien yhteydenottojen kokonaismäärä on pysynyt suurin piirtein ennallaan.

Työsuojeluviranomainen sai vuoden 2021 aikana lähes 2 400 häirintään ja työn psykososiaaliseen kuormitukseen liittyvää yhteydenottoa.

Kolmasosa kaikista yhteydenotoista tuli sosiaali- ja terveysalalta. 

Tehyn työelämäasiantuntija Heli Kanniston mukaan lisääntyneet työssä kuormittumisen yhteydenotot saattavat kertoa huolestuttavasta suunnasta työpaikoilla.

Työpaikoilla on Kanniston mielestä parantamisen paikka.

"Työntekijöiden jaksamisesta ja uupumisesta on viime vuosina raportoitu enemmän. Näiden ennaltaehkäisemiseksi työnantajan tulisi yhteistoiminnassa miettiä keinoja  ja toimenpiteitä työpaikalla."

"Työnantajat eivät myöskään ole riittävästi huomioineet työturvallisuuslain mukaisia velvollisuuksia vähentää kuormitusta."

Työsuojeluviranomainen teki 32 kuormittumiseen liittyvää tarkastusta.

Noin 80 prosentissa tarkastuksista havaittiin, ettei työnantaja ollut noudattanut työturvallisuuslain mukaisia velvollisuuksiaan.

Työnantaja ei esimerkiksi ollut ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin, vaikka kuormittumisen syiksi oli todettu terveyttä vaarantavia työn kuormitustekijöitä.

Lisäksi työnantaja ei ollut aina ryhtynyt toimenpiteisiin riittävän varhaisessa vaiheessa tai toimenpiteet eivät olleet kohdistuneet todettuihin haitallisiin kuormitustekijöihin.

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että myös häirintää voi ja pitää ennaltaehkäistä työpaikoilla.

”Jokaisella työpaikalla pitäisi olla selkeä johdon tahtotila sille, että työpaikalla on nollatoleranssi kiusaamisen suhteen sekä ohjeet häirintätilanteissa toimimiseksi”, painottaa ylitarkastaja Päivi Laakso Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Häirintään liittyviä tarkastuksia tehtiin 87. Tarkastuksissa valvottiin erityisesti sitä, oliko työnantaja ryhtynyt toimenpiteisiin häirinnän lopettamiseksi.

Vajaassa puolessa häirintään liittyvistä tarkastuksista havaittiin, ettei työnantaja ollut noudattanut työturvallisuuslain mukaisia velvollisuuksiaan. Tarkastuksissa havaittiin usein myös muita epäkohtia.

Noin kolmasosassa tarkastukseen johtaneista tapauksista työnantajan toiminnassa tai työpaikan olosuhteissa ei havaittu puutteita.