Työtapaturmat kääntyneet sote-alalla selvään nousuun

Työtapaturmat ovat lisääntyneet yksityisellä sosiaali- ja terveysalalla.

Kuvateksti
Potilasnostossa on työtapaturman riski. Kuva Pasi Leino.

Ihmiset ja eläimet aiheuttivat vuonna 2014 kolmanneksen kaikista yksityisen sosiaali- ja terveyssektorin työpaikkatapaturmista. Osuus on kasvussa: ihmisen tai eläimen puremat tai potkut ovat kolminkertaistuneet vuosina 2005–2014. Ihmisen aiheuttamista tapaturmista osa on tahallisia ja osa tahattomia.

Tiedot käyvät ilmi Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastoista.

Yksityisen sektorin työtapaturmien määrä on ollut pitkään kasvussa. Vuoteen 2013 verrattuna kasvua oli 1,7 prosenttia. Kasvua selittävät väkivalta ja liikkuvien palveluiden lisääntyminen.

– Taustalla voi vaikuttaa sekä asiakasväkivallan että siitä ilmoittamisen lisääntyminen, sanoo työympäristöasiantuntija Anna Kukka Tehystä. 

Kuntasektorilla työtapaturmien määrä on laskenut vuoteen 2013 verrattuna neljä prosenttia, mutta pidemmällä aikavälillä kuntasektorin työtapaturmien määrä on ollut kasvussa.

Ammattioppilaitoksissa sote-alaa opiskelevat loukkasivat sormiaan ja käsiään siirtäessään erilaisia taakkoja käsin. Näitä tapauksia tilastossa on noin 1100

Terveydenhuollon ja sosiaalialan työssä sattui eniten työtapaturmia kaikista ammattiluokista. Niitä oli lähes 48 prosenttia kaikista työtapaturmista. Osuus on kasvanut selvästi edellisvuodesta.

Kaikkien palkansaajien työtapaturmien lukumäärä laski vuoteen 2013 verrattuna noin kolme prosenttia.

Perjantai ja 13. päivä on Tapaturmapäivä.