Työtuomioistuin vahvisti: Luottamusmiehen on saatava tarvittavat tiedot

Tehyn lakimies kertoo, että tietojen pimittäminen on työpaikoilla yleinen ongelma.

Kuvateksti
Luottamusmiehet ovat kertoneet Tehylle, ettei työnantaja aina anna tarvittavia tietoja. Kuva: Leena Louhivaara

Työtuomioistuin vahvisti sovinnon Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry:n ja työnantajajärjestön Hyvinvointiala HALI ry:n välisessä työehtosopimuksen tulkintaan liittyvässä kiistassa.

TSN on Tehyn, SuPerin ja Erton yhteinen neuvottelujärjestö, joka nykyään on Sote ry.

TSN lähti ajamaan asiaa järjestötasolla liittyen luottamusmiehen tiedonsaantioikeuteen. Asia lähti liikkeelle, kun eräs työnantaja pimitti työntekijän tietoja riita-asiassa.

Työnantaja ei antanut tietoja esimerkiksi työntekijän määräaikaisista työsopimuksista, määräaikaisten työntekijöiden lukumäärästä, sairauspoissaoloista, vuosilomien ajankohdista ja työntekijöiden vakinaistamisista. Tietojen puutteessa luottamusmiehen oli mahdoton selvittää riita-asiaa.

Myös Tehyssä on kuultu luottamusmiehiltä, että työnantajalta ei saa aina tarvittavia tietoja milloin mistäkin syystä. 

Olemme saaneet paljon viestejä luottamusmiehiltä siitä, että tiedonsaanti on hankalaa varsinkin yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä, Tehyn lakimies Mirja Kinnunen kertoo.

Nyt saatu työtuomioistuimen vahvistus on tärkeä, sillä siihen voidaan vedota, jos vastaavaa hankaluutta luottamusmiesten ja työnantajien välisissä tietokatkoksissa ilmenee.

Nyt meillä on HALIn ja Soten kanssa yhteinen näkemys siitä, kuinka työehtosopimusta tulkitaan luottamusmiehen tiedonsaantioikeuteen liittyen.