Uudet pykälät päivähoidosta eduskunnalle

Uusi varhaiskasvatuslaki tullee voimaan elokuun alussa.

Kuvateksti
Uuteen lakiin on kirjattu kiusaamisen ehkäisy. Kuva: Mikko Nikkinen

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle esityksen uudeksi varhaiskasvatuslaiksi. Esityksen mukaan vuonna 2030 päiväkodeissa vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus.

Tehy on suhtautunut lakiesityksen joihinkin kohtiin kriittisesti. Liiton mielestä esitys ei esimerkiksi ratkaise mitoituksen ongelmia. Myös kaavailtu ammattirakenne tuottaa liiton mielestä tulevaisuudessa ongelmia. 

Lakiesityksen mukaan varhaiskasvatuksen uudet tehtävänimikkeet olisivat varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, perhepäivähoitaja ja päiväkodin johtaja.

Opettajien, lastenhoitajien sekä johtajien kelpoisuudet nykyisiin tehtäviin säilyvät. Sama koskee henkilöitä, jotka lain voimaan tullessa opiskelevat tai on hyväksytty opiskelemaan alaa.

Varhaiskasvatuksen tasa-arvoa tuetaan uudella 10 miljoonan euron määrärahalla vuodelle 2019. Rahalla voidaan esimerkiksi pienentää ryhmäkokoja ja palkata lisähenkilöstöä haasteellisilla alueilla toimivissa päiväkodeissa.

5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluja laajennetaan ja jatketaan. Hallitus päätti kohdentaa tarkoitukseen uuden 5 miljoonan euron määrärahan. Tavoitteena on saada kokeiluun lisää kuntia ja nostaa siten 5-vuotiaiden lasten osallistumisastetta varhaiskasvatuksessa.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2018.