Väitös: Vaihdevuosien unihäiriöt ehkäistävissä

Unihäiriöt heikentävät naisten elämänlaatua, työkykyä ja terveyttä.

Kuvateksti
Vaihdevuosiin liittyvät hormonaaliset muutokset eivät yllättäen vaikuttaneetkaan huonontavasti unen rakenteeseen. Kuva: iStock

Vaihdevuosi-ikäisten naisten uniongelmia voi ehkäistä, jos ennakoivat riskitekijät otetaan huomioon keski-ikäisten naisten terveydenhuollossa ja heille tarjotaan tukea ja hoitoa. Tähän tulokseen tuli lääketieteen lisensisaatti Laura Lampio väitöstutkimuksessaan.

Masennusoireet, henkilökohtaisen elämän kuormittavat tekijät ja koettu huono yleinen terveydentila ennustivat Lampion tutkimuksessa unihäiriöitä jo vuosia ennen vaihdevuosia. 

Vaihdevuosiin liittyvät hormonaaliset muutokset ovat vain yksi osa unihäiriöiden synnyssä. Muutoksista johtuvat kuumat aallot ja yöhikoilu heikentävät unenlaatua, mutta ne eivät selitä kaikkia uniongelmia. 

–Työpäivien aiheuttama kuormitus näyttäisi huonontavan unenlaatua vaihdevuosissa, joten olisi tärkeää taata myös riittävä palautuminen.

Tutkimukseen osallistui 177 suomalaista keski-ikäistä naista. Heidän untaan tutkittiin sekä unipäiväkirjalla ja -kyselyllä että unirekisteröinnillä unilaboratoriossa.

Lampio selvitti koettua unenlaatua sekä unen rakenteen muutoksia. Tavoitteena oli ymmärtää vaihdevuosien aikana tapahtuvien hormonaalisten muutosten, ikääntymisen, muiden vaihdevuosioireiden sekä työn vaikutusta uneen. Lisäksi tavoitteena oli tutkia vaihdevuosiajan unihäiriöitä ennustavia tekijöitä.

Kuuden vuoden seurantatutkimuksen aikana todettiin, että iän myötä uni lyheni, muuttui rikkonaisemmaksi. Unitehokkuus laski, mikä tarkoittaa sitä, että unen määrä suhteessa sängyssä vietettyyn aikaan väheni. Heikentynyt unenlaatu selittyi nukahtamisvaikeuksilla ja yöllisillä heräilyillä sekä unenaikaisiin hengityshäiriöillä.

– Unen rakenteen epäedulliset muutokset olivat yhteydessä ikääntymiseen, eivät hormonaalisiin muutoksiin. Vaihdevuosiin liittyvät hormonaaliset muutokset sen sijaan eivät yllättäen vaikuttaneet huonontavasti unen rakenteeseen.

Laura Lampion väitöskirja Sleep in Climacteric - Associative and Predictive Factors tarkastetaan Turun yliopistossa 8. joulukuuta.