Vajaa tiedonkulku lisää hoidon haittoja

Potilastiedon siirto kopioi-liitä-toiminnolla tai käsin sisältää riskin tiedon katoamisesta.

Kuvateksti
Tiedonkulun vaikeudet voivat lisätä virheitä lääkehoidossa. Kuva Lehtikuva.

Kirjaamisen virheet ja tiedonkulun vaikeudet aiheuttavat lääkevirheitä, hoitokanteluita sekä haittatapahtumia. Työpaikan tietokulttuurin puutteet mahdollistavat virheet, ja väärät toimintatavat saattavat heikentää potilasturvallisuutta.

Terveystieteiden maisteri Virpi Jylhä havaitsi väitöstutkimuksessaan, että puutteellinen tiedonhallinta oli yhteydessä haittatapahtumien määrään sairaaloissa.

Hoitopäätökset tehdään saatavilla olevan tiedon perusteella.

– Oikea tieto, oikealle henkilölle, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja muodossa on turvallisen tiedonhallinnan periaate, Jylhä sanoo.

Yhtenäinen ohjeistus sähköisen potilastiedon kirjaamisesta, välittämisestä sekä käytöstä vähentää kirjaamisen virheitä ja estää tietoa häviämästä. Tutkituista yksiköistä joka viidennessä työkäytännöt perustuivat pääosin kirjoittamattomiin sääntöihin. Yhtenäiset ohjeistukset olivat käytössä kahdessa kolmasosassa yksiköistä.

Potilaan tietojen asianmukainen kirjaaminen on potilasturvallisuudelle tärkeää. Erityisen riskialtista on potilastiedon siirtäminen järjestelmästä toiseen kopioi-liitä-toiminnolla tai käsin.

Jylhä tutki Valviran lausuntoja ja ratkaistuja kanteluita ja HaiPro-ilmoituksia sekä kohdisti sairaanhoitajille kyselyn, jossa oli mukana 32 sairaalaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon alaan kuuluva väitöskirja Information Management in Health Care. A Model for Connecting Information Culture and Patient Safety tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa 20. tammikuuta.