Valvira ja avit tehostavat vanhusten kotihoidon valvontaa – taustalla pula hoitajista

Valvova viranomainen on havainnut vanhusten kotihoidossa puutteita muun muassa lääkitysturvallisuudessa ja henkilöstön riittävyydessä.

Kuvateksti
Rekrytoinnit kotihoitoon ovat puolessa vuodessa vähentyneet lähes viidenneksellä.
Kuva: Jari Lifländer

Valvira ilmoittaa, että se ja aluehallintovirastot valvovat vanhusten kotihoidon henkilöstön riittävyyttä ja osaamista sekä hoidon laatua suunnitelmallisesti vuonna 2023.

Syynä on hoitajapula, vähentyneet käyntimäärät ja erilaiset kehittämistarpeet.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreiden tietojen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten rekrytoinnit kotihoitoon ovat puolessa vuodessa vähentyneet lähes viidenneksellä. Myös kotihoidon käyntimäärät ovat merkittävästi laskeneet vuonna 2022 verrattuna aiempiin vuosiin.

Valviran mukaan kotihoidon palveluissa on useita kehittämistarpeita.

Parannettavaa on muun muassa lääkitysturvallisuudessa, henkilöstön riittävyydessä ja palvelujen oikea-aikaisuudessa, omavalvontasuunnitelmissa sekä hoito- ja palvelusuunnitelmien toteutumisessa käytännössä. 

 ”Tilanne on huolestuttava, sillä palvelujen tarve kasvaa, kun väestö ikääntyy. Kotiin annettavissa palveluissa palvelutarve kasvaa useimmiten ensimmäisenä”, toteaa ryhmäpäällikkö Kirsti Tolonen Valvirasta.

Valvira muistuttaa, että kotihoidon palvelujen laatu ja turvallisuus edellyttävät henkilöstön riittävän koulutettua sekä määrällisesti riittävää ja ammatillisesti osaavaa henkilöstöä. Määrältään riittämätön ja kuormittunut henkilöstö lisää työssä tapahtuvien virheiden ja vaaratilanteiden riskiä.