Valvira kehottaa Husia korjaamaan Apottiin liittyviä käytäntöjään

Valvira löysi Husin tavasta käyttää Apottia useita puutteita, jotka liittyivät esimerkiksi lääkehoitoon ja lääkkeiden määräämiseen.

Kuvateksti
Apotti-järjestelmä on herättänyt paljon keskustelua.
Kuva: Outi Kainiemi

Hus-yhtymän pitää korjata tietojärjestelmä Apottiin liittyviä ohjeitaan ja käytäntöjään, toteaa Valvira.

Valviran saamissa selvityksissä tuli esille useita puutteita, jotka koskivat esimerkiksi Apottiin liittyviä toimintakäytäntöjä, lääkehoitoa ja lääkkeiden määräämistä, tutkimustulosten näkyvyyttä hoitavalle lääkärille sekä ohjeistusta alaikäisen puolesta asiointiin.

Valvira kehottaa valvontapäätöksessään Husia korjaamaan puutteet. Husin pitää lokakuun loppuun mennessä tehdä kirjallinen selvitys siitä, miten se tehdään. 

Husista myös puuttuu ohjeistus, miten henkilöstö toimii, jos tietojärjestelmän toiminnassa, yhteentoimivuudessa tai tietoturvassa havaitaan merkittäviä poikkeamia.

Asiakastietolaki edellyttää ilmoitusta Valviralle, jos poikkeama voi aiheuttaa riskin asiakas- tai potilasturvallisuudelle tai tietoturvalle. Valvira kehottaa Husia toimittamaan asiaa koskevan ohjeen Valviralle heinäkuun loppuun mennessä.

Valvira otti oma-aloitteisesti valvontaan erillisenä valvonta-asiana Husin Apotin käytön sen jälkeen, kun se sai poikkeuksellisen laajan, yli 600 lääkärin allekirjoittaman kantelun.

Valvira otti kantelun jälkeen oma-aloitteisesti vireille myös Oy Apotti Ab:n valvonta-asian. Valvira toteaa, että Apotti-tietojärjestelmä täyttää asiakastietolain mukaiset olennaiset vaatimukset, mutta valvonta jatkuu.

Lue lisää:

Apotti tuli taloon - Tehyläiset kertovat, mitä mieltä he ovat uudesta massiivisesta työvälineestään