Vanhukset kertoivat vanhenemisesta opiskelijoille

Vanhusten osallistuminen terveysalan koulutukseen on Suomessa vielä uutta.

Kuvateksti
Vanhusten hoitoon tarvitaan tulevaisuudessa lisää hoitajia.

Sairaanhoitajaopiskelijoiden kiinnostuksessa työskennellä vanhusten parissa on edelleen parantamisen varaa, selviää terveystieteiden maisteri Sanna Koskisen väitöstutkimuksesta.

Vanhusten osallistuminen koulutukseen voi parantaa tilannetta, sillä he auttavat sairaanhoitajaopiskelijoita ymmärtämään paremmin vanhenemista. Ymmärrys voi lisätä opiskelijoiden halua työskennellä vanhusten hoidossa valmistumisen jälkeen.

–Työuran valinta on monitahoinen prosessi, mutta on kuitenkin lupaavaa, että sitä voidaan opetusvalinnoilla edistää.

Vanhusten hoitoa uhkaa työvoimapula, sillä osa vanhenevasta väestöstä tulee tarvitsemaan monia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Väestön vanhetessa myös eläkkeelle jäävien hoitajien määrä kasvaa.

–Pelkkä koulutuspaikkojen määrän lisääminen ei takaa sairaanhoitajien riittävää määrää. On pyrittävä varmistamaan, että alalle hakeutuu vanhusten hoitamiseen motivoituneita sairaanhoitajia.

Koskinen toteutti yhteistyössä kahden ammattikorkeakoulun kanssa sairaanhoitajaopiskelijoille koulutusviikon, jossa yli 70-vuotiaat toimivat vanhenemisen asiantuntijoina ja osallistuivat kouluissa järjestetyille tunneille. Koulutuskokeilun tulokset olivat rohkaisevia: Opiskelijat kiinnostuivat vanhusten hoitamisesta, ja heidän asenteensa vanhuksia kohtaan olivat myönteisempiä kuin vertailuryhmän opiskelijoilla.

Vanhuksia ei ole aiemmin otettu mukaan terveysalan koulutukseen. Myös he hyötyivät kokeilusta: he pääsivät vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osallistumalla tulevien terveysalan ammattilaisten kouluttamiseen ja osaamisen kasvattamiseen.

Idea tuoda vanhukset kouluun kertomaan elämästään syntyi siitä, että sosiaali- ja terveydenhuolossa yhä enemmän otetaan potilaita ja asiakkaita mukaan työn kehittämiseen. Koskinen etsi halukkaita eläkeläisiä yhdistysten ja kerhojen kautta. Tavoitetut vanhukset lähtivät mielellään mukaan kokeiluun. He olivat hyväkuntoisia eläkeläisiä, eikä joukossa ollut pitkäaikaishoidossa olevia.

–Vanhuksilla on paljon annettavaa yhteiskunnassa, kuten sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa.

Kaiken kaikkiaan sairaanhoitajaopiskelijoiden kiinnostus iäkkäiden hoitamiseen työurana oli parhaimmillaankin vain kohtalaista. Kiinnostusta lisäsi, jos opiskelijalla oli aikaisempaa työkokemusta hoitotyöstä, hän oli osallistunut iäkkäiden hoitotyön opetukseen tai opiskellut aiheesta lisää itsenäisesti. Tulokset ovat linjassa kansainvälisten tutkimusten kanssa.

Väitöstutkimus tarkastetaan Turun yliopistossa 22. huhtikuuta.

Kuva Ari Korkala