Vanhusten palveluihin haetaan laatua ja säästöjä

Laatusuositukset vanhusten palveluista ovat nyt kommentoitavissa.

Kuvateksti
Tehostetussa palveluasumisessa vähimmäismitoituksen tulee suosituksen mukaan olla vähintään 0,50. Kuva Pia Inberg.

Luonnos uudeksi iäkkäiden ihmisten palvelujen laatusuositukseksi on luettavana otakantaa.fi-palvelussa. Jokainen asiasta kiinnostunut voi käydä keskustelemassa luonnoksesta ja vastata siitä esitettyihin kysymyksiin 19.5. asti.

Laatusuosituksen tavoitteena on turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyinen ikääntyminen koko ikääntyneelle väestölle sekä laadukkaat ja vaikuttavat palvelut. Suositus on tarkoitettu ensisijaisesti iäkkäiden palvelujen kehittämisen ja arvioinnin tueksi kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden päättäjille ja johdolle. Lisäksi sitä voivat hyödyntää muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat, alan ammattilaiset ja kolmannen sektorin toimijat.

Laatusuosituksessa on laadittu ehdotusta siitä, miten iäkkäiden ympärivuorokautisen hoidon palvelut voidaan toteuttaa mahdollisimman hyvin samaan aikaan, kun kuntien kustannuksia karsitaan. Hallitus sopi kehysriihessä tänä keväänä, että henkilöstömitoituksen täsmentämisellä ja mitoitukseen laskettavan henkilöstön uudelleenmäärittelyllä haetaan julkiseen talouteen noin 33,5 miljoonan euron säästöä vuoden 2019 loppuun mennessä.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto ovat antaneet iäkkäiden ihmisten palvelujen kehittämistä koskevan laatusuosituksen vuosina 2001, 2008 ja 2013.