Vanhustenhoidon mitoitus tulee viimein lakiin

Siivousta ja pyykkäystä ei enää oteta huomioon vanhustenhoidon henkilöstömitoitusta laskettaessa.

Kuvateksti
Henkilöstömitoitus nousee portaittain, ja viimeistään huhtikuussa 2023 se on 0,7. Kuva: Pasi Leino

Eduskunta käsitteli tiistaina vanhustenhoidon henkilöstömitoitusta koskevaa lakiehdotusta. Laki hyväksyttäneen perjantaina toisessa käsittelyssä. Lakiin tuli viime metreillä muutoksia, jotta se täyttää perustuslakivaliokunnan vaatimukset.

Vanhusten tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa henkilöstömitoituksessa ei oteta enää välillistä tukipalvelutyötä huomioon. Tämä tulee voimaan lokakuun alusta lähtien ja on muutos nykyiseen. Välillistä työtä on esimerkiksi asiakkaiden huoneiden ja yhteisten tilojen siivous, pyykkäys ja ruoan valmistus.

Lain voimaantulo viivästyy kaksi kuukautta, koska koronan takia lain käsittely eduskunnassa kesti suunniteltua pidempään. Alun perin sen oli tarkoitus tulla voimaan elokuun alussa, mutta se siirtyi lokakuuhun.

 Tukipalvelutehtävät eriytetään hoitotyöstä. Se helpottaa koulutetun hoitohenkilöstön työtä, sanoo työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman Tehystä.

Vanhuspalvelulain muutos nostaa henkilöstömitoitusta portaittain. Ehdoton minimimitoitus on nyt ensi kertaa kirjattu lakiin. Viimeistään huhtikuussa 2023 henkilömitoituksen on oltava 0,7 työntekijää asiakasta kohti. Ensi vuonna mitoitus nousee 0,55:een. Vuonna 2022 se on 0,6.

– Asteittain nouseva henkilöstömitoitus on myös hyvä asia. Mitoitus lähtee nousemaan aikaisemmin kuin lakiuudistuksen edellisessä versiossa. Yhdessäkään yksikössä mitoitusta ei saa laskea tähän vedoten, muistuttaa Flinkman.

Lausuntokierroksella on parhaillaan ikäihmisten hoidon laatusuositus vuosille 2020–2023.