Varhaiskasvatuksen pääluottamusmies: ”Raha tuo helpotusta alan henkilöstöpulaan”

Ongelmia työvuoroluetteloissa, lepotauot jäävät pitämättä ja puuttuvat vaatekorvaukset. Muun muassa näitä asioita puitiin Tehyn varhaiskasvatuksen neuvottelupäivillä Helsingissä.

Kuvateksti
Varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät järjestetään Helsingissä.
Kuva: Liisa Takala

”Kyllä raha tuo helpotusta varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaan. Palkan päälle maksettava 70 euron suuruinen kutsuraha on tästä hyvä esimerkki, kertoo Oulun kaupungin pääluottamusmies Kirsi Hyvälä.

Oulussa varhaiskasvatuksessa kutsuraha maksetaan työntekijälle esimerkiksi silloin, kun hän työvoimavajeen takia jää tuntia pidempään töihin kuin mitä työvuorolistaan on merkitty. Muutoksen tekee aina työnantaja. Jos tilanteessa lasta ei haeta päiväkodin mennessä kiinni, silloin riittää työntekijän ilmoitus esihenkilölle. Kutsurahan lisäksi maksetaan palkka tekemästään ylimääräisestä työajasta ylityökorvauksineen.

Työnantajan varhaiskasvatuksessa käyttämät vetovoimatekijät olivat yksi keskeinen asia, joka puhutti Tehyn Helsingissä järjestämillä varhaiskasvatuksen valtakunnallisilla neuvottelupäivillä. Kaksipäiväiset neuvottelupäivät on suunnattu varhaiskasvatuksen luottamusmiehille ja ammattiosastojen puheenjohtajille.

Jo käyttöönotettujen vetovoimatekijöiden sijaan pidemmäksi nousi lista alan ongelmista. Kärkeen nousivat työvuorolistojen tekeminen ja se, kuinka, listojen tekoon osallistuvat muutkin kuin esihenkilöt.

”Periaatteessa listaa ei voi muuttaa kuin perustellusta syystä, mutta meillä lista muuttuu koko ajan eikä siihen voi luottaa. Listaa voi tehdä pariksi kuukaudeksi palkattu sijainen, jos hänellä katsotaan olevan tarpeeksi osaamista. Samalla hänellä aukeaa pääsy yksikön tietoihin, vaikka näin ei saisi olla”, huomautti Vaasan kaupungin pääluottamusmies Minna Leppäkorpi.

Työaika- ja lepotaukoasioiden joukossa esiin nousi se, miten vaikeaa taukoja on saada pidettyä henkilöstöpulan vuoksi.

”Kun aikaisemmin alalla oli vaikea päästä pitämään kahvitaukoja, niin nyt Tehyyn tulee viestiä siitä, kuinka työaikana ei ehdi edes vessaan”, kertoi Tehyn edunvalvontapäällikkö Riikka Rapinoja.

Valtakunnallinen ratkaisu ns. vaaterahasta on ollut pitkään Tehyn tavoitelistalla alan työehtosopimusneuvotteluissa. Sitovaa ratkaisua asiaan ei ole löytynyt. Jotkut työnantajat ovat kuitenkin ymmärtäneet lastenhoitoon liittyvän vaatetuksen merkityksen.

Esimerkiksi Pietarsaari maksaa vaka-alan työntekijöilleen vaaterahaa 100 euroa vuodessa.

Neuvottelupäivät pidetään Helsingissä Hotel Presidentissä 24.-25. huhtikuuta.