Yhdellä terveydenhoitajalla saa olla lastenneuvolassa 320 lasta – Lastenneuvolaan ja kouluterveydenhuoltoon uudet mitoitussuositukset

"Neuvola- ja kouluterveydenhuollon työstä ei ole varaa nipistää, vaikka lasten määrä pienenisi. Lasten ja perheiden yksilölliset tarpeet ovat kasvaneet", sanoo Tehyn terveyspoliittinen asiantuntija Anne Lindgren.

Kuvateksti
Määräaikaisten terveystarkastusten lisäksi työaikaa on laskettu lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaisiin käynteihin.
Kuva: Pasi Leino

Vastaisuudessa suositeltu lapsimäärä lastenneuvolan terveydenhoitajalla on 320 ja lääkärillä 2270. Kouluterveydenhuollossa suositeltu oppilasmäärä on terveydenhoitajalla 460 ja lääkärillä 2100. 

Uudet suositukset lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon henkilöstön mitoituksista on julkaissut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Uudet suositukset pienentävät työntekijäkohtaisia lapsi- ja oppilasmääriä lastenneuvolan terveydenhoitajalla ja lääkärillä sekä kouluterveydenhoitajalla. Koululääkärin oppilasmäärä pysyy ennallaan.

Tehyn terveyspoliittinen asiantuntija Anne Lindgren on tyytyväinen, että suositukset saadaan vihdoin vastaamaan nykytilaa.  

"Työ moniammatillisten toimintatapojen uudistamiseksi hyvinvointialueilla on käynnistynyt, joten suositukset tulivat julki hyvään aikaan."

Lindgren muistuttaa, että terveydenhoitajan on syytä ottaa yhteyttä luottamusmieheen, mikäli työnkuva muuttuu olennaisesti vaativammaksi. Uudet tehtävät saattavat edellyttää palkan tarkistamista.

Vanhat suositukset ovat vuodelta 2004, ja niissä lastenneuvolan terveydenhoitajalla oli 400 lasta ja kouluterveydenhoitajalla 600 lasta. 

THL on uusissa mitoituslaskelmissa huomioinut terveydenhoitajien ja lääkäreiden työn kokonaisuuden.

Määräaikaisten terveystarkastusten lisäksi työaikaa on laskettu lapsen, oppilaan ja perheen tarpeen mukaiseen asiointiin eli tarvittaviin seuranta-, lisä - ja tukikäynteihin. Myös monialaiselle yhteistyölle on osoitettu työaikaa. 

"Neuvola- ja kouluterveydenhuollon työstä ei ole varaa nipistää, vaikka lasten määrä pienenisi. Lasten ja perheiden yksilölliset tarpeet ovat kasvaneet", Lindgren sanoo. 

"Terveydenhoitajilla on paljon täydennyskoulutusta, jota ei ole pystynyt hyödyntämään ajan puutteen vuoksi." 

Lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa käynnistyi myönteinen kehitys vuonna 2009, kun valtioneuvosto tarkensi asetuksella palvelujen sisältöä.

Kehitys on kuitenkin pysähtynyt, ja tilanne on alueellisesti huonontunut ja eriarvoistunut. Esimerkiksi terveystarkastuksia ei ole pystytty kaikkialla toteuttamaan. Kouluterveydenhoitajalla on saattanut olla yli 600 lasta vastuullaan, ja lääkärillä lähemmäs 8000. 

Syksyllä 2022 THL sai sosiaali- ja terveysministeriöltä tehtäväksi laatia uudet laskelmat lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon henkilöstömitoituksista. 

Seuraavaksi Lindgren odottaa suosituksia äitiysneuvolan henkilöstömitoituksista.