Ylityö- ja vuoronvaihtokielto yksityisissä hoivakodeissa, kotihoidossa ja varhaiskasvatuksessa alkaa tänään

"Yksityisen sosiaalipalvelualan palkat ovat jääneet huomattavasti jälkeen kuntasektorin palkoista. Nämä perusteettomat palkkaerot on korjattava, jotta alan veto- ja pitovoima saadaan turvattua", Tehyn juristi Mirja Kinnunen toteaa. 

Kuvateksti
Liittojen keväällä 2022 tekemän kyselyn mukaan kaksi kolmasosaa vastaajista on miettinyt alan vaihtamista kokonaan pois sote-sektorilta tai varhaiskasvatuksesta.
Kuva: Lauri Rotko

Tehy, SuPer ja ERTO julistavat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon koko yksityiselle sosiaalipalvelualalle.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto yksityisissä hoiva-alan yrityksissä, kotipalvelussa ja varhaiskasvatuksessa alkaa tänään tiistaina kello 12. Kielto päättyy perjantaina 1.7.2022 kello 23.59. 

Kiellolla Tehy, SuPer ja ERTO haluavat vauhdittaa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvotteluja. Ne eivät ole liittojen mielestä edenneet toivotusti. Neuvotteluja vaikeuttavat myös työnantajaliiton heikennysesitykset.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana tehyläiset, superilaiset ja ertolaiset tekevät töitä normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti. He eivät tee ylityötä eivätkä muuta työvuorojaan. 

Liittojen mukaan työnantajalla ei ole halua ratkaista hoitajapulaa ja henkilöstön uupumuksesta kumpuavia ongelmia esimerkiksi palkankorotuksilla. 

"Yksityisen sosiaalipalvelualan palkat ovat jääneet huomattavasti jälkeen kuntasektorin palkoista. Nämä perusteettomat palkkaerot on korjattava, jotta alan veto- ja pitovoima saadaan turvattua", Tehyn juristi Mirja Kinnunen toteaa

"Alan vetovoiman parantamiseksi tarvitaan palkkausta ja työoloja parantavia ratkaisuja myös pitkällä tähtäimellä, siksi palkankorotusten on oltava jo tehtyjä ratkaisuja parempia, SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola sanoo.

"Myös työssä jaksamista ja työntekijöiden turvaa lisäävät parannukset on viimein otettava vakavasti. Työoloihin voidaan vaikuttaa myös parantamalla työsuojeluvaltuutettujen asemaa, joka on yksityisellä sosiaalipalvelualalla heikolla tolalla."

Liitot ilmoittavat olevansa valmiita jatkamaan työtaistelutoimia ylityö- ja vuoronvaihtokiellon päättymisen jälkeen. 

Tehy, SuPer ja ERTO kuuluvat neuvottelujärjestö Sote ry:hyn.

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 70 000 työntekijää, joista Sote ry edustaa valtaosaa.

21.6. klo 12.00 korjattu otsikkoa.