Yötyössä ehkä suurempi astmariski – yhteys voimakkain aamuvirkuilla

Vuorotyötä ja varsinkin yötyötä tekevät näyttävät sairastavan astmaa todennäköisemmin kuin päivätyötä tekevät.

Kuvateksti
Pysyvää yötyötä tekevät sairastivat astmaa 36 prosenttia todennäköisemmin kuin ainoastaan päivätyötä tekevät. Kuva: Annika Rauhala

Tuore tutkimus osoittaa, että vuorotyötä ja etenkin yötyötä tekevillä saattaa olla suurentunut riski saada astma. Yhteys on voimakkain aamuvirkuilla, jotka tekevät vaihtuvia työvuoroja.

Tiedot perustuvat yli 280 000 brittiläisen 3772-vuotiaan terveystietoihin. Osallistujista 83 prosenttia teki tavallista päivätyötä ja 17 prosenttia vuorotyötä. Vuorotyöntekijöistä noin puolet teki myös yövuoroja. Kaikista osallistujista 5 prosenttia sairasti astmaa.

Pysyvää yötyötä tekevät sairastivat astmaa 36 prosenttia todennäköisemmin kuin ainoastaan päivätyötä tekevät. Myös heidän keuhkotoimintansa oli heikentynyt todennäköisemmin, ja tämä havaittiin myös mitä tahansa vuorotyötä tekevillä. Vuorotyöntekijöillä oli lisäksi hengityksen vinkunaa todennäköisemmin kuin toimistoaikoihin työskentelevillä.

Tutkijat selvittivät myös vuorokausirytmin yhteyksiä astmariskiin. He havaitsivat aamuvirkkujen työntekijöiden sairastavan astmaa muita todennäköisemmin, jos he tekivät vaihtuvia vuoroja mukaan lukien yövuoroja.

Tulokset olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa, sillä vuorotyön ja vuorokausirytmin lisäksi monet muutkin seikat ovat voineet vaikuttaa tuloksiin.

Vuorotyön terveyshaitoista on saatu viitteitä myös aiemmissa tutkimuksissa. Muun muassa sydän- ja verisuonitaudit ja diabetes ovat heillä tavallista yleisempiä. Terveysriskit on liitetty muun muassa vuorokausirytmin ja unen häiriintymiseen sekä ravitsemuksellisiin seikkoihin ja elintapoihin. Mekanismista ei kuitenkaan ole varmuutta.

Tutkimus julkaistiin Thorax-lehdessä.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim

Lue lisää:

Tutkijat päivittävät suositukset vuorotyöstä  raskaana olevalle korkeintaan yksi yövuoro viikossa

Vuorotyö kuluttaa - näin lisäät unta ja lepoaikaa