Hoitajien väliset klikit eivät jää piiloon

Hoitoalalla työskentely vaatii tunnetaitoja. Tunneälykkyys ja konfliktien jälkipyykki vaikuttavat vahvasti potilaisiin, työkavereihin ja siihen, miten hoitajan oma mieli voi.

Hoitajassa heräävät tunteet ovat osa jokaista työsuoritusta. Työpäivät voivat olla rankkoja, ja potilaiden tilanteet herättävät eloon valtavan tunneskaalan. On tärkeää, että hoitajalla on tilaa käsitellä omia tunteitaan ja saada tarvittaessa tukea osana psykologisesti turvallista työyhteisöä.

Tunteista erityisesti empatia on hoitajan tärkeimpiä työkaluja. Kyky asettua potilaan asemaan, ymmärtää hänen tunteitaan ja tarpeitaan, luo vahvan pohjan hoitosuhteelle. Empaattinen hoitaja ei ainoastaan hoida fyysisiä vaivoja, kirjaa onnistuneesti tai hoida potilasta teknisesti taitavasti. Tunteiden tunnistaminen ja niiden ilmaiseminen oivaltavalla tavalla kun ovat hyvän hoitosuhteen ydin.

Potilaat ja heidän läheisensä tunnistavat varsin tarkasti hoitajien välisen yhteistyön klikit, mikä vaikuttaa heidän luottamukseensa ja turvallisuudentunteeseensa. Hoitajan levollinen mieli, innostus ja kiinnostus potilaiden hyvinvointiin heijastuvat positiivisesti hoidon laatuun.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että positiivinen ilmapiiri ja hyvät ihmissuhteet työyhteisössä vaikuttavat suotuisasti potilasturvallisuuteen ja hoitotuloksiin. Tunteiden ilmaiseminen avoimesti ja myönteisellä tavalla edistää yhteistyötä tiimissä ja parantaa työilmapiiriä.

Mikä tärkeintä, tunteiden tunnistaminen auttaa ehkäisemään mahdollisia työuupumuksen merkkejä ja edistää hoitajien pitkäaikaista työhyvinvointia. Siksi mielen hyvinvointia tulee tukea hoitoalan työpaikoilla joustavalla mahdollisuudella hakeutua vaikkapa työnohjaukseen, valmennukseen tai (lyhyt)terapiaan.

Pidämme itsestään selvänä, että hoitoalan ammattilaiset ovat tunnetaitojen mestareita. Olen asiasta sekä samaa että eri mieltä. Moni hoitoalan työpaikka hyötyisi tunnetaitovalmennuksesta ja sen muistuttelusta, mitä tarkoittaa hoitajien välinen kollegiaalisuus psykologisesti turvallisessa työpaikassa. Toisissa työpaikoissa nämä asiat taas sujuvat.

Edellä mainittu tarkoittaa käytännössä sitä, että jokainen hoitaja tuntee olonsa turvalliseksi ilmaistessaan mielipiteensä, esittäessään kysymyksiä ja ottaessaan hallittuja riskejä hoitotyön kehittämisen suhteen. Tällaisissa paikoissa hoitajat tietävät, että heidän näkemyksiään arvostetaan ja kunnioitetaan.

Kun konflikteja ilmenee, kollegiaalinen ympäristö edistää rakentavaa erimielisyyden käsittelyä. Sen sijaan, että konfliktit aiheuttaisivat hajaannusta ja jatkuvaa mielipahaa, kollegiaalisuus kannustaa ratkaisukeskeisyyteen ja yhteistyöhön konfliktitilanteiden selvittämiseksi.

Ei siis pidä paikkaansa, ettei tunnetaitoisilla työpaikoilla riideltäisi tai koettaisi negatiivisia tunteita. Tunnetaitoisen hoitajien työyhteisön erottaa muista erityisesti se, mitä tapahtuu riitatilanteen jälkeen. Silloin hoitajat eivät keskity vetäytymään kuppikuntiin, vaan rakentavaan kommunikaatioon, virheistä oppimiseen ja tiiviimpään ryhmäytymiseen.

Vallitseeko sinun työpaikallasi työilmapiiri, jossa kaikki hoitajan tunteet ovat sallittuja?

 

Seuraa ja kommentoi blogia. Tämä teksti myös tykkää, kun sitä jaetaan luettavaksi muille. Mainion Facebook-sivulle pääset tästä.