Kuuluuko työnantajan maksaa lakisääteinen säteilysuojelukoulutus?

Olen menossa säteilysuojakoulutukseen. Pitääkö minun maksaa se itse?

Kuvateksti
Täydennyskoulutusten maksajaa ei ole määritelty laissa, mutta käytännössä vastuu täydennyskoulutuksesta ja sen rahoittamisesta on Tehyn näkemyksen mukaan pääosin työnantajalla.
Kuva: Pekka Fali

Työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä vastaa:

Säteilysuojelukoulutus on työnantajan vastuulla.

Täydennyskoulutusten maksajaa ei ole määritelty laissa, mutta käytännössä vastuu täydennyskoulutuksesta ja sen rahoittamisesta on Tehyn näkemyksen mukaan pääosin työnantajalla. Ei voida olettaa, että työntekijä kouluttautuu omalla kustannuksellaan, jotta voi jatkaa omassa työssään.

Säteilykoulutus on säteilytyöntekijöille lailla säädettyä koulutusta. Työnantajan on huolehdittava, että kaikilla säteilytoimintaan osallistuvilla on toiminnan ja tehtävien edellyttämä kelpoisuus, säteilysuojelukoulutus ja perehdytys tehtäviinsä. Lisäksi työnantajan on huolehdittava, että säteilytoimintaan osallistuvat työntekijät saavat täydennyskoulutusta sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti riittävästi ja säännöllisesti.

Työnantajan on pidettävä kirjaa vastuullaan olevasta säteilysuojelukoulutuksesta ja perehdytyksestä työntekijöittäin. Kirjauksista on selvittävä säteilyn käyttöön osallistuvan henkilöstön täydennyskoulutuksen sisältö ja määrä. Täydennyskoulutus on voitava todentaa työntekijäkohtaisesti vähintään viiden vuoden ajalta.

Selvitä, miten työpaikallasi on tähän asti toimittu täydennyskoulutuksen kustannuksissa. Jos asiassa on epäselvyyttä, ota yhteyttä omaan luottamusmieheesi.