Miten opiskelijoiden työaika harjoittelussa määräytyy?

Opiskelen sairaanhoitajaksi. Olen harjoittelussa, ja samaan aikaan pitää tehdä opiskeluun liittyviä tehtäviä. Miten työaikani harjoittelussa määräytyy?

Kuvateksti
Harjoitteleva opiskelija ei ole työsuhteessa työnantajaan.
Kuva: Annika Rauhala

Koulutuspoliittinen asiantuntija Kirsi Coco vastaa:

Työaikalaki ja työehtosopimus eivät koske harjoittelua, koska harjoitteleva opiskelija ei ole työsuhteessa työnantajaan. Opiskelija suorittaa opintosuunnitelman mukaisia opintojaan. Tilanne muuttuu, jos opiskelija on työsuhteessa ja työaika hyväksytään harjoitteluksi ja opintojen osaksi joko kokonaan tai osittain.

Harjoittelun ja muun opiskelun yhdistäminen voi olla opiskelijalle kuormittavaa. Oppilaitoksen tulisi suunnitella opinnot niin, ettei kuorma muodostuisi kohtuuttomaksi. Esimerkiksi kirjoitustehtäviä ei pitäisi teettää harjoitteluiden aikana, vaan ne pitäisi tehdä teoriaopintojen aikana. Jos harjoittelujaksolle osuu kirjoitustehtävä, siihen tulisi antaa mahdollisuus työvuoron aikana.

Pääsääntöisesti opiskelija opettelee harjoittelussa harjoittelupaikan työtehtäviä. Hänen pitää voida keskittyä käytännön taitojen oppimiseen.

Opiskelijan työviikon ehdoton maksimi on mielestäni 40 tuntia. Väsyneenä opiskelu ei edistä oppimista.