Pitääkö minun allekirjoittaa salassapitosopimus?

Työnantaja vaatii allekirjoittamaan työsopimuksen yhteydessä sopimuksen siitä, että pidän työpaikan asiat omana tietonani. Pitääkö tähän suostua?

Kuva: iStock

Kysymykseen vastaa juristi Inka Lehtinen:

Työsopimuslaissa säädetään liikesalaisuuksien salassapitovelvollisuudesta. Lähtökohtaisesti lakisääteinen salassapitovelvollisuus riittää, eikä sitä ole tarpeen laajentaa sopimuksin.

Lakisääteistä laajemmalle liikesalaisuuksien suojaamiselle on todella harvoin tarvetta sote-alan rivintyöntekijän kohdalla.

Joskus työnantaja voi kuitenkin haluta laajentaa ja täsmentää lakisääteistä salassapitovelvollisuutta.

Syynä voi olla esimerkiksi se, että liikesalaisuuksia halutaan suojata myös työsuhteen päättymisen jälkeen. Tällöin salassapidosta voidaan tehdä oma sopimus tai se voidaan ottaa omaksi kohdaksi työsopimukseen. 

Salassapitovelvollisuus on tärkeää kirjata ylös mahdollisimman tarkasti, jotta työntekijälle on selvää, mitkä tiedot ovat salassa pidettäviä.

Tarpeettoman laajaan salassapitovelvollisuuteen ei pidä suostua. Tarpeettoman laaja sopimus kieltää esimerkiksi kertomasta, missä työntekijä on töissä tai paljonko hän saa palkkaa.

Laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä säädetään potilastietojen salassapitovelvollisuudesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö on vaitiolovelvollinen tietoonsa saamista potilastiedoista sekä työsuhteen aikana että sen päätyttyä.

Potilastietojen suoja on lakisääteisesti niin kattava, että siitä ei ole tarpeen sopia erikseen.