Milloin keikkailijan työsopimus pitää tehdä?

Kuvateksti
Pätevä työsopimus voi syntyä myös sähköisesti. Kuva: iStock

Teen keikkaa. Aiemmin työsopimus tuli nopeasti, mutta nykyään sopimukset tehdään jälkikäteen. Milloin keikkailijan pitää tehdä työsopimus? 

Pätevä työsopimus voi syntyä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Suullinen työsopimus on yhtä sitova kuin kirjallinenkin.

Jos olet ennen työsuhteen alkua solminut suullisen työsopimuksen, kirjallisen työsopimuksen solmiminen ei ole välttämätöntä. Kirjallinen työsopimus on kuitenkin suositeltava, koska työsuhteen ehdot on helpompi näyttää siitä toteen, jos syntyy erimielisyyttä.

Määräaikaista työsuhdetta ei saa pätkiä perusteetta. Jos määräaikaisuuden syynä on esimerkiksi sijaisuus, sijaistettavan työhönpaluu on luonteva ajankohta määräaikaisuuden päättymiselle. Jos määräaikaisuus päättyy ennen sijaistettavan paluuta, työnantajan on kyettävä perustelemaan ratkaisunsa.

Julkaistu Tehy-lehdessä 1/2018