Tutkimus: Tekoäly apuna ensihoidon väkivallan torjunnassa

Noin 40 000 ensihoidon potilaan potilasasiakirjat ovat perustana, kun tekoälyn avulla haetaan keinoja torjua ensihoidon henkilöstöön kohdistuvaa väkivaltaa.

Kuvateksti
Ensihoidon työturvallisuuteen liittyvä tutkimus käynnistyy.
Kuva: Aki Rask

Tekoälyä voi käyttää esimerkiksi siten, että sen avulla analysoidaan potilasasiakirjoihin tallennettua ensihoitajien kohtaamaa väkivaltaa ja etsitään väkivaltatilanteita ennustavia tekijöitä.

Turun ammattikorkeakoulu, Varsinais-Suomen pelastuslaitos ja Turun yliopisto ovat käynnistäneet Työsuojelurahaston (TSR) rahoittaman tutkimusprojektin, joka pureutuu ensihoitajien työssään kohtaamaan väkivaltaan.

Kyseessä on ensimmäinen hanke, jossa tähän ongelmaan pyritään löytämään ratkaisuja tieteelliseen tietoon perustuen muun muassa tekoälyä hyödyntämällä.

”Tavoitteena on kehittää riskien tunnistus- ja hallintamenetelmä ensihoitajien työturvallisuuden edistämiseksi. Tekoälyyn pohjautuva rekisteritietojen louhinta ja tilastolliset analyysit tuottavat tietoa ensihoitajien kohtaamista väkivaltatilanteista ja niitä ennustavista tekijöistä”, sanoo dosentti Laura-Maria Peltonen Turun yliopistosta.

Hänen mukaansa digitaaliset hoitokirjaukset ja luonnollisen kielen käsittelymenetelmät mahdollistavat uudenlaisten seuranta- ja päätöksenteon tukijärjestelmien käyttöönoton sote-alalla.

Aineistona ovat potilasasiakirjat, jotka koskevat noin 40 000 ensihoidon potilasta kolmelta hyvinvointialueilta. Hanke kestää 31.1.2026 asti.

Ensihoito on keskeinen osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta, ja sen merkitys kasvaa entisestään. Suomessa toteutuu vuosittain yli 800 000 ensihoitotehtävää.