Eduskunnan oikeusasiamies jätti Tehyn kantelun tutkimatta – "Kafkamainen tilanne"

Tehyn edunvalvontajohtaja vaatii kansalaiselle parempaa suojaa valmiuslain väärinkäyttöä vastaan.

Kuvateksti
Tehy kantelee tarvittaessa uudelleen Turun kaupungin toimintatavoista viime kevään valmiuslain aikana. Kuva: iStock

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies ei voi tutkia kantelua, jonka Tehy teki Turun kaupungin valmiuslain väärinkäytöstä. Marssijärjestys on apulaisoikeusasiamiehen mielestä väärä.

Tehy kanteli oikeusasiamiehelle siitä, että Turussa terveysasemien esimiehet määräsivät 29. toukokuuta keskitetyn ajanvarauksen työntekijät ylitöihin käsittelemään kaikki kasautuneet puhelut. Esimiehet vetosivat valmiuslakiin, vaikka puheluiden kasaantuminen ei johtunut koronaepidemiasta vaan resurssivajeesta.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan Tehyn luottamusmiehen olisi ensin pitänyt tehdä valvontapyyntö aluehallintovirastoon. Tämän jälkeen avin olisi pitänyt päättää, että valmiuslain mahdollinen rikkominen ei kuulu sen toimivaltaan. Vasta tämän päätöksen jälkeen oikeusasiamies olisi voinut tutkia asiaa.

Tehyn luottamusmies oli ennen kantelua saanut avista vastauksen, että työsuojeluviranomainen ei valvo poikkeuslainsäädäntöä, eikä avi ota kantaa väärinkäytökseen. Luottamusmiehen avista saama vastaus oli kantelun liitteenä.

Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemen mielestä valmiuslakia pitää korjata pikaisesti. Hän kuvaa tilannetta kafkamaiseksi.

"Väärinkäytöstä epäilevällä kansalaisella ei ole tosiasiallisesti mahdollisuutta saattaa asiaansa viranomaisen tutkittavaksi."

"Valmiuslaki asettaa kansalaiselle kovat sanktiot, jos lakia ei noudata. Kansalaisen suoja valmiuslain väärinkäytöstapauksissa on heikko, eikä hän näköjään saa edes asiaansa tutkituksi viranomaisessa."

Tehy ei luovuta, vaan aloittaa prosessin alusta.

"Luottamusmies tekee valvontapyynnön aviin. Jos avi ei edelleenkään tutki väärinkäytöstä, kantelemme uudelleen eduskunnan oikeusasiamiehelle."

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen mukaan avi valvoo vuosilomalaista, työaikalaista ja työsopimuslaista tehtyjä poikkeussäännöksiä. Sosiaali- ja terveysministeriön tulee varmistaa, että säännösten valvonnasta vastaava viranomainen on tietoinen valvontatehtävästään. 

 "Aville ei nähtävästi valmiuslain keväällä voimaan astuessa ollut selvää sille kuuluva valvontatehtävä, koska se ei ole valmiuslaista luettavissa eikä STM ohjeistanut aveja", Tehyn lakimies Juho Kasanen sanoo. 

Lue lisää:

Työnantaja määräsi hoitajat ylitöihin Turussa – Tehy kanteli valmiuslain väärinkäytöstä

Koronalle altistuneet Taysissa työssä – Tehy kanteli eduskunnan oikeusasiamiehelle