Epävarmuus kuntoutuksessa jatkuu – osa yrityksistä jäi ilman Kelan sopimusta

Kilpailutukset voivat johtaa irtisanomisiin ja työn loppumiseen fysioterapiayrityksissä, varoittaa Tehyn asiantuntija.

Kuvateksti
Vaativa lääkinnällinen kuntoutus edellyttää vahvaa erityisosaamista. Kuva: Kirsi Tuura

Osa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tuottajista on vaihtunut vuoden alussa. Nyt lähes 3 500 asiakasta joutuu valitsemaan uuden palveluntuottajan Kelan luettelosta, koska entinen ei ole pärjännyt kilpailutuksessa. Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta saa noin 30 000 asiakasta.

Yleisimmät vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen muodot ovat fysioterapia ja toimintaterapia. 

Kilpailutukseen osallistui noin 4 000 palveluntuottajaa. Kela hyväksyi noin 3 000 tarjouksen, joten Kelan sopimuksen ulkopuolelle jäi noin 1 000 palveluntuottajaa. Niiden asiakkaat joutuvat etsimään uuden kuntouttajan. 

– Ilman sopimusta jääneissä on pitkälle kouluttautuneita erityisosaajia, jotka eivät ole voineet tarjota palvelujaan riittävän halvalla, Tehyn kuntoutusalan asiantuntija Outi Töytäri sanoo. 

Töytärin mukaan sopimuksen ulkopuolelle jääminen voi johtaa fysioterapeuttien irtisanomisiin. 

Kela myöntää asiakkaille mahdollisuuden ehdottaa myös muuta kuin Kelan kanssa tehnyttä palveluntuottajaa. Tätä kutsutaan suorahankintapyynnöksi. 

Suorahankintapyyntöjä on käsitelty koko maassa noin 1000, ja käsittelemättä on tällä hetkellä noin 300.

– Terapiat järjestetään suorahankinnan kautta tällä hetkellä 705 asiakkaalle, etuuspäällikkö Seija Sukula Kelasta sanoo. 

Alle 18-vuotiaiden vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut jatkuvat toukokuun loppuun asti ennallaan.

Kela päätti viime keväänä kilpailuttaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajat. Järjestöt, palveluntuottajat sekä palvelujen käyttäjät omaisineen kritisoivat kilpailutusta, koska se uhkasi katkaista pitkät hoitosuhteet ja heikentää palvelujen laatua.

Kela irrotti alle 18-vuotiaiden palvelut aiemmasta kilpailutuksesta ja järjesti niille oman kilpailutuksen, joka on parhaillaan käynnissä.

Kritiikin vuoksi Kela käynnisti syksyllä 2018 selvityksen. Sen tarkoitus on selvittää kuntoutuskilpailutuksen vaikeuksia sekä kehittää rekisteröitymismenettelyä, jossa ei kilpailutusta tarvita. Outi Töytäri on kuultavana selvitystyössä. 

– Epäonnistuneesta kilpailutuspäätöksestä on koitunut huolta, harmia ja vaivaa monelle, joten on hyvä, että prosessia selvitetään ja kehitetään.