Hoitaja jatkaa työssä eläkkeellä

Moni suomalainen jatkaa työntekoa vanhuuseläkkeellä. Eniten eläkeläisiä työskentelee hoito- ja opetusalalla.

Kuvateksti
Pellolainen sairaanhoitaja Eila Havela, 71, on tehnyt sijaisuuksia kotikuntansa päivystyspoliklinikalla. Kuva Pekka Fali

Työskentelevien eläkeläisten määrä on pienessä laskussa, mutta silti noin 17 prosenttia julkisen sektorin vanhuuseläkeläisistä käy ansiotyössä. Tämä käy ilmi tuoreesta Kevan selvityksestä, jonka mukaan vuonna 2014 alle 68-vuotiaista vanhuuseläkeläisistä noin 18 0000 jatkoi työntekoa eläkkeelläkin.

– Ansiotyön tekeminen vanhuuseläkkeen rinnalla yleistyi selvästi vuoden 2005 eläkeuudistuksen jälkeen, mutta parina viime vuotena kasvu on taittunut, tilastoanalyytikko Petra Sohlman Kevasta sanoo.

Eläketurvakeskuksen mukaan koko työeläkesektorin vanhuuseläkeläisistä noin 10 prosenttia työskentelee vanhuuseläkkeellä. Julkisella sektorilla työskentelyn jatkaminen on siten jonkin verran yleisempää kuin yksityisellä sektorilla. Eläkkeen pienuus ei vaikuta olevan ainakaan tärkein syy vanhuuseläkkeellä työskentelyn jatkamiseen.

Vanhuuseläkeläiset työskentelevät useimmiten samalla alalla, jolta ovat jääneet eläkkeelle. Määrällisesti eniten eläkeläisiä työskentelee hoito- ja opetusalalla, jotka ovat julkisen sektorin ylivoimaisesti suurimpia ammattialoja. Suhteellisesti eniten töitä eläkkeellä tekevät hoitajien lisäksi lääkärit, sotilaat ja rajavirkamiehet.

Selvityksessä tarkasteltiin vuosia 2005–2014.

Työeläkettä kertyy työansioista 68-vuotiaaksi asti. Jos vanhuuseläkkeelle jo jäänyt työskentelee eläkkeellä ollessaan, hän saa työstä kertyvän eläkkeen aiemman eläkkeensä päälle täyttäessään 68 vuotta.