Lääkerobotti vapauttaa työaikaa kotihoidossa – myös itsenäiseen toimintaan pystyvä vanhus hyötyy

Lääkerobotti annostelee lääkkeen täsmälleen oikeaan aikaan. Kotihoitajan ei tarvitse käydä vanhuksen luona vain antamassa lääkkeitä, eikä vanhuksen päivä ole sidottu hoitajan käyntiin.

Kuvateksti
Lääkkeiden antamiseen kului tutkituissa tiimeissä selkeästi eniten aikaa ennen tutkimusta.
Kuva: Riikka Huttunen

Lääkerobotti säästi tutkimuksessa kotihoidon työntekijöiden työaikaa, sillä hoitajan ei tarvinnut pelkän lääkkeen annon vuoksi käydä asiakkaan luona. 

Savonia-ammattikorkeakoulun lehtori Riitta Turjamaa selvitti lääkerobotin käyttöä Kuopion kaupungin vanhuspalvelujen kotihoidossa. 

Koeryhmä testasi lääkerobotin käyttöä lääkehoidon toteuttamisessa. Kontrolliryhmä jatkoi lääkehoidon toteuttamista entiseen tapaan kotikäynneillä ilman laitetta.

Tutkimukseen osallistuneet vanhukset pystyivät toimimaan melko itsenäisesti. 

Kotikäyntejä oli lääkerobottia käytävien vanhusten luona 92,5 prosenttia vähemmän kuin ryhmässä, joka toimi perinteisellä mallilla. Kotikäynnit vähenivät lähtötilanteen 878 käynnistä 66:een.

Haja-asutusalueella ajansäästö on merkittävä. Kaupunkialueellakin jää pois ruuhkissa ajo, parkkipaikan etsiminen ja itse kotikäynti.

Lääkkeiden antamiseen kului tutkituissa tiimeissä selkeästi eniten aikaa ennen tutkimusta.

Robottia käyttävässä ryhmässä hoitajien työaikaa kului lääkkeiden hankintaan, lääkkeiden annosteluun robottiin sekä lääkehoidon vaikuttavuusseurantaan ja ohjaukseen.

Vanhuksen kotona lääkerobotti toimii niin, että se ilmoittaa, kun on aika ottaa lääke. Kun asiakas painaa nappulaa, laiteesta tulee yksi valmis lääkeannos. 

Robotti on ajassa sekunnilleen, eikä esimerkiksi sähkökatko vaikuta sen toimintaan.

Jos asiakas ei ota lääkettä, robotti imaisee annoksen takaisin ja lähettää kotihoidon työntekijälle viestin siitä, että lääke on ottamatta. 

Robotti ei tee virheitä, eikä asiakas voi ottaa lääkkeitä vahingossa montaa kertaa. Näin robotti lisää lääketurvallisuutta ja vähentää lääkehävikkiä.

Robotti toi vapautta ja joustoa myös vanhusten elämään, sillä heidän ei tarvinnut odottaa kotihoitajan käyntiä saadakseen lääkkeensä.

"Asialla on kääntöpuolensa. Ihmisen korvaaminen laitteella lisää yksinäisyyttä niillä, jotka eivät kykene liikkumaan kotoa, eikä ole ystäviä ja sukulaisia. Silloin kotihoidon työntekijä voi olla ainoa ulkopuolinen ihminen, jonka kanssa edes jonkun sanan vaihtaa", Riitta Turjamaa toteaa Tiedon sillan haastattelussa