Onnistunut tulkkaus pitää suunnitella

Tulkkauksen ansiosta terveydenhoidon vaikuttavuus paranee.

Kuvateksti
Tulkki mahdollistaa vuorovaikutuksen, mutta hän ei ole keskustelun osapuoli. Kuva: iStock

Onnistunut ja kustannusvaikuttava tulkkaus edellyttää laajaa yhteistyötä tulkkauspalvelujen suunnittelussa ja järjestämisessä. Tulkkaus maksaa, mutta hyvin ohjeistettuna, suunniteltuna ja riittävästi budjetoituna sekä yhteistyössä toteutettuna sen kustannuksia pystytään madaltamaan. 

Näin todetaan Vaasan yliopiston Tulkkaus terveydenhuollossa – ”Lähtökohtana asiakkaan ymmärrys” -raportissa.

Kielen ymmärryksen ja emotionaalisuuden merkitys korostuu erityisesti silloin, kun ihminen on sairas ja hoidon tarpeessa. Ymmärrys puolestaan vaikuttaa hoidon laatuun. 

Hyvään lopputulokseen tarvitaan toimivaa yhteistyötä tulkkien, terveydenhuollon ammattilaisten ja johtavien viranhaltijoiden kesken sekä potilaan kesken.

- Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Ymmärrys edellyttää hyvää vuorovaikutusta, toteaa yliopistonlehtori Seija Ollila.

Tulkattavia kieliä Suomessa noin sata. Lisäksi mukaan on otettava vielä viittomakielet ja monivammaisten tulkkaus.

Tulkkaustilanteessa työntekijä ja asiakas keskustelevat suoraan toistensa kanssa. Tulkki mahdollistaa vuorovaikutuksen, mutta hän ei ole keskustelun osapuoli.

Tulkilla pitää olla koulutus. Ammattitaitoinen tulkki on perehtynyt erikoisalaan, hallitsee erityisterminologian ja noudattaa eettisiä periaatteita. Sukulaisten tai ystävien ei tule toimia tulkkina.

Raportti toteutettiin tutkimuksellisena projektina Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) sekä Vaasan keskussairaalan yhteistyönä. Muita yhteistyökumppaneita olivat A-Tulkkaus Oy ja Pohjanmaan Tulkkikeskus.