Potilas sai Husissa väärää lääkettä, Otkes tutki tilanteen: Ampullit muistuttivat toisiaan ja kaksoistarkistus unohtui

Ampullit sijaitsivat vierekkäisissä lokeroissa ja muistuttivat toisiaan väritykseltään, muodoltaan ja kooltaan.

Kuvateksti
Otkesin mukaan vakava vaaratilanne olisi vältetty, jos leikkaussalissa olisi toimittu lääkehoitosuunnitelman mukaan. Kuvan lääkkeet eivät liity tapaukseen.
Kuva: Jaakko Martikainen

Potilas oli tullut viime huhtikuun alussa Husiin suunnitellusti päiväkirurgiseen toimenpiteeseen. Hänelle oli tarkoitus antaa ennen leikkausta rauhoittavaa lääkettä. Lääkäri antoi siitä hoitajalle suullisen määräyksen.

Anestesiasairaanhoitaja annosteli lääkkeen ampullista ruiskuun ja antoi potilaalle. Potilaan vointi heikkeni nopeasti. Hän sai sydän- ja verenkierto-oireita ja leikkaus siirrettiin.

Myöhemmin selvisi, että potilas sai rauhoittavan lääkkeen sijaan voimakkaasti elintoimintoihin vaikuttavaa, sydämen sekä verenkierron toimintahäiriöiden hoitoon tarkoitettua lääkettä suuren annoksen. Tilanne oli vakava, mutta potilas toipui.

Onnettomuustutkintakeskus selvitti vaaratilanteen taustat, jotta vastaavalta vältyttäisiin. Turvallisuuspoikkeamalle altisti, että sekoittuneet lääkkeet olivat vierekkäisissä lokeroissa, ja lääkeampullit muistuttivat toisiaan väritykseltään, muodoltaan ja kooltaan.

Lääkkeenannon yhteydessä ei myöskään toteutettu ohjeenmukaista kaksoistarkastusta. Vakava vaaratapahtuma olisi ollut estettävissä, jos olisi toimittu lääkehoitosuunnitelman mukaisesti.

Hus on myös selvittänyt tapahtumaa ja täsmentänyt lääkehoitoon liittyviä ohjeistuksia. Lääkkeiden sijoittamista on mietitty uudelleen ja henkilöstöä koulutettu. Lisäksi Hus harkitsee uusia teknisiä ratkaisuja kuten älyanestesiapöytää.

Lääkkeiden hankintaan liittyvän pakollisen kilpailutuksen ja toimituskatkosten vuoksi lääkkeiden valmistaja ja toimittaja voivat vaihtua usein. Siksi leikkaussalissa käytettävien lääkkeiden koko, pitoisuus ja merkintä muuttuvat. Tämä lisää myös lääkitysvirheen riskiä.

Otkes ei aio käynnistää tapauksesta varsinaista turvallisuustutkintaa.

Lue lisää:

Otkesin raportti

Otkes: Omavalvonnassa otettava paremmin huomioon asuinympäristön riskit - Vanhus kuoli syötyään viemärirakeita hoivakodissa

Onnettomuustutkintakeskus perusti sote-alan onnettomuuksille oman tutkintahaaran - onnettomuuksista halutaan ottaa oppia