Saata potilas oikean tiedon äärelle

Some voi vaikuttaa sekä myönteisesti että kielteisesti potilaan vointiin.

Kuvateksti
Parhaimmillaan some tukee potilaan hyvinvointia ja hoitoa. Kuva iStock.

Some täydentää terveydenhuollon palveluita. Erityisesti juuri diagnoosin saaneet potilaat tarvitsevat erilaista tietoa sairaudesta ja hoidoista, tähdentää Hotus eli Hoitotyön tutkimussäätiö.

Somesta potilas saa tietoa, jota terveydenhuolto ei ole riittävästi tarjonnut. Kysy, mistä potilas on käsityksensä saanut, sillä sosiaalisesta mediasta saatu tieto voi olla virheellistä. Pidä omat tietosi ajan tasalla, jotta voit tarvittaessa ohjata potilaan luotettavan tiedon äärelle.

Potilaan esiin ottamiin asioihin ei kannata reagoida kielteisesti. Se vähentää potilaan sitoutumista ja hyvinvointia, mutta ei vaikuta siihen, miten hän käyttäytyy verkossa. Some voi myös lyhentää hoitosuhdetta, jos potilas päättää verkkokeskustelun perusteella esimerkiksi vaihtaa lääkäriä.

Tiedon lisäksi potilas saa somesta emotionaalista tukea, vertaistukea ja tukea itsetunnolleen. Emotionaalinen tuki auttaa kohtamaan esimerkiksi sairauteen tai hoitoon liittyviä tunteita. Itsetunnon tuki antaa uskoa omiin voimavaroihin. Vertaistuki antaa tukea saman kokeneilta.

Voimaantuminen ja tieto muuttavat hoitosuhdetta tasa-arvoisemmaksi. Potilas pääsee purkamaan tunteitaan, mikä voi tasapainottaa hoitosuhdetta ja auttaa potilasta hyväksymään hoito-ohjeet.

Some voi myös heikentää potilaan vointia. Muiden huonojen hoitokokemusten jakaminen ja lukeminen voi ahdistaa. Lisäksi sosiaalisen median käyttö voi johtaa riippuvuuteen, altistaa mainonnalle sekä heikentää yksityisyyden suojaa.

Korjattu Hotuksen nimi 11.2.2017 klo 8.40.