SEHL: Lisää turvakoulutusta ensihoitoon

Ensihoidon henkilöstö ei saa riittävästi koulutusta väkivaltatilanteiden hallintaan, sanoo Suomen Ensihoitoalan Liitto.

Kuvateksti
Väkivalta tai sen uhka on jatkuvasti läsnä ensihoidossa. Kuva Ari Korkala.

Ensihoidon työntekijät tarvitsevat lisää keinoja, joilla välttyä väkivallalta työssään. He haluavat oppia lukemaan ja tunnistamaan uhka- ja vaaratilanteita sekä reagoimaan niissä tarkoituksenmukaisella tavalla. Yhteistyössä poliisin kanssa järjestettävää koulutusta tarvitaan Suomen Ensihoitoalan Liiton mielestä lisää.

Tutkimusten mukaan lähes kaikki ensihoidon työntekijät ovat kokeneet työssään väkivaltaa tai sen uhkaa. Työntekijät ovat kertoneet muun muassa tavaroiden heittelystä, henkisestä väkivallasta, lyömisestä, potkimisesta ja aseella uhkaamisesta. Vuonna 2012 ambulanssissa potilas iski häntä hoitanutta ensihoitajaa puukolla 23 kertaa.

SEHL kuitenkin muistuttaa, että ensihoitohenkilöstön tehtävä on auttaa eikä toimia järjestyksenvalvojana.

Työturvallisuuslain mukaan vastuu työturvallisuudesta on työnantajalla. Laki edellyttää, että riskiammateissa työnantaja ohjeistaa ja kouluttaa työntekijän suojautumaan väkivallalta. Liiton mielestä koulutuksen lisäksi ensihoitopalvelujen tuottajien on huolehdittava riittävien ohjeistuksien laatimisesta ja suojavälineiden hankkimisesta väkivaltatilanteiden varalle.

Myös kaikkien uhka- ja vaaratilanteiden tilastointi ja näistä tilanteista oppiminen on liiton mielestä tärkeää. Tapauksista on tehtävä rikosilmoitus, ja jälkihoitoon on kiinnitettävä huomiota.

SEHL on Tehyn yhteistyöjäsenjärjestö.