Täydennyskoulutukseen lisää suunnitelmallisuutta ja laatua asetuksella – "Hyvinvointialueiden on turvattava täydennyskoulutus taloudesta huolimatta"

Uusi asetus edellyttää, että hyvinvointialueet huolehtivat sote-henkilöstönsä täydennyskoulutuksesta entistä paremmin. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tulee voimaan 1. huhtikuuta.

Kuvateksti
Hyvinvointialueen on seurattava myös sitä, miten yksityisen palvelutuottajan henkilöstö saa täydennyskoulutusta, jos hyvinvointialue ostaa palvelutuottajalta palveluja.
Kuva: Aki Rask

Uusi asetus sisältää säännökset täydennyskoulutuksen laadun edellytyksistä, täydennyskoulutuksen määrästä sekä täydennyskoulutuksen arvioinnista ja seurannasta.

Asetus velvoittaa hyvinvointialuetta seuraamaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammatillista kehittymistä ja sitä, että henkilöstö osallistuu riittävästi oman alansa täydennyskoulutukseen. 

Hyvinvointialueen on seurattava myös sitä, miten yksityisen palvelutuottajan henkilöstö saa täydennyskoulutusta, jos hyvinvointialue ostaa palvelutuottajalta palveluja. 

Tehyn koulutusasioiden päällikön Juha Kurtin mielestä on tärkeää, että täydennyskoulutuksesta annetaan oma asetus. Hän tähdentää, että hyvinvointialueiden on taloustilanteestaan huolimatta panostettava henkilöstön koulutukseen. Näin voidaan turvata laadukkaita palveluja.

"Esimerkiksi digitalisaation hyödyntäminen potilaiden ohjauksessa ja hoidossa sekä tutkittuun tietoon perustuvien tutkimus- ja hoitomenetelmien kehittyminen edellyttää osaamisen säännöllistä ylläpitämistä." 

Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa tiedotteessaan, että riittävä täydennyskoulutus auttaa vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin ja varmistaa asiakas- ja potilasturvalliset ja vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut.

Asetus liittyy käynnissä olevaan Hyvän työn ohjelmaan, jolla halutaan varmistaa alan henkilöstön riittävyys ja saatavuus.

Lue lisää: Tehyn kysely: Jäsenet eivät pääse riittävästi ammatilliseen täydennyskoulutukseen