Tays laskee perhevapaita käyttävien palkkoja

Osittaisella hoitovapaalla olevat ovat vaarassa menettää tuen kikyn myötä.

Kuvateksti
Osittaista hoitorahaa saava voi työskennellä korkeintaan 30 tuntia viikossa. Kuvan henkilöt eivät liity juttuun. Kuva Annika Rauhala.

Osa-aikaisten työntekijöiden työaika pitenee kilpailukykysopimuksen (kiky) myötä niin paljon, että heillä ei ole enää oikeutta osittaiselta hoitovapaalta maksettavaan tukeen.

Laki edellyttää, että osittaisen hoitorahan saajan työaika on korkeintaan 30 tuntia viikossa.

Esimerkiksi Tays on ilmoittanut pidentävänsä myös hoitorahaa saavien osa-aikaisten työaikaa KT Kuntatyönantajan ohjeistuksen mukaisesti.

– Jo kikyä solmittaessa oli tiedossa, että yksittäisen työntekijän työsopimuksen työaikaa koskeva ehto voi olla ristiriidassa työajan pidentämistä koskevan määräyksen kanssa, sanoo edunvalvontajajohtaja Jukka Maarianvaara.

Työnantajat ratkaisevat ongelman pienentämällä työntekijöiden palkkaa. Se käy näin: jos työntekijä haluaa jatkaa osittaisella hoitovapaalla tai joustavalla hoitorahalla, hänen tulee anoa osa-aikaisuuttaan uudestaan pienemmällä työaikaprosentilla. Tällöin työnantaja laskee palkan uuden työajan mukaiseksi.

– Olemme ohjeistaneet neuvottelemaan paikallisesti osittaisella hoitovapaalla olevien työntekijöiden ja kikyn suhteesta. Nyt näyttää siltä, että monet työnantajat noudattavat tiukasti KT:n ohjeistusta.

Tampereella pääluottamusmiehet ovat yrittäneet turhaan neuvotella työnantajan kanssa.

Maarianvaaran mukaan osittaisella hoitovapaalla olevan työntekijän pitäisi saada itse valita, pidennetäänkö työaikaa vai suhteutetaanko palkka pidempään työaikaan.

Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosasto arvioi, että yksittäisen työntekijän palkka alenisi lomarahaleikkausten lisäksi vuodessa noin 250–500 eurolla. Ammattiosaston mukaan työnantaja rankaisee lakiin perustuvia perhevapaaoikeuksiaan käyttäviä työntekijöitä palkanalennuksella.

Työajan pidentämisestä keskimäärin 30 minuutilla viikossa sovittiin kiky-sopimuksessa. Osa-aikaisten työaika pitenee suhteessa siihen työaikaan, jota he ovat sopineet tekevänsä. Pitenemisen ei pitäisi vaikuttaa palkkaan suuntaan eikä toiseen.

Kilpailukykysopimuksen mukainen säännöllisen työajan nosto tehtiin KVTESiin,  koska muut vaihtoehdot, kuten lomapäivien vähentäminen tai arkipyhien leikkaaminen olivat vielä huonompia.

12.1. klo 9.02 Lisätty tieto siitä, että arvioitu palkanalennus koskee vuosiansioita.