Tehy: Hallituksen suunnitelma sitoa palkat vientialoihin on vastoin kansainvälisiä sopimuksia ja EU-oikeutta

”Hallitus ja eduskunta eivät lainsäädännöllä voi kävellä kansainvälisesti sitovien perusoikeusmääräysten yli”, sanoo Tehyn erityisasiantuntija, juristi Jarkko Pehkonen.

Kuvateksti
Tehy on arvioinut hallitusohjelman kirjauksia.
Kuva: Istock

Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan on kirjattu, että hallitus vahvistaa vientivetoista työmarkkinamallia kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Hallitus haluaa muuttaa lakia työriitojen sovittelusta siten, että palkantarkistusten yleistä linjaa ei voida ylittää valtakunnansovittelijan toimiston tai sovittelulautakunnan antamalla sovintoehdotuksella. Se taas tarkoittaisi takapakkia naisvaltaisten alojen palkkakehitykselle.

Tehyssä on arvioitu kyseisen hallitusohjelmakirjauksen toteuttamista Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten sekä EU-jäsenyyden ja siitä seuraavien sitoumusten kannalta. Arvioinnin johtopäätös on, että kirjauksen mukaista lakimuutosta ei voi säätää.

”Arviomme paljastaa, että kyseinen kirjaus onkin ne keisarin uudet vaatteet, joita ei ollut. Hallitusohjelman kirjausta vientivetoisesta työmarkkinamallista ei ole mahdollista toteuttaa, koska Suomessa ei voida säätää lakia, jolla työmarkkinajärjestöjen itsenäistä neuvottelu- ja sopimisoikeutta haitataan valtion järjestämillä neuvottelu- ja sovittelumenettelyillä. Se on vastoin Suomea sitovia kansainvälisiä sopimuksia ja jopa EU-jäsenyydestä johtuvia sitoumuksia”, toteaa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen Tehyn tiedotteessa.

Ammattiliiton jäsenten ja ammattiliiton oikeus neuvotella työehdoista kollektiivisesti työehtosopimuksilla on suojattu kansainvälisissä sopimuksissa ja myös EU-oikeudessa kyseessä olevien työntekijöiden ja liittojen perusoikeutena.

”Tätä perusoikeutta ei voi rajoittaa se, mitä muun ammattialan työntekijät ja liitot ovat neuvotelleet tai sopineet. Hallitus ja eduskunta eivät lainsäädännöllä voi kävellä kansainvälisesti sitovien perusoikeusmääräysten yli”, sanoo Tehyn erityisasiantuntija, juristi Jarkko Pehkonen.

Blogissaan hän toteaa, että Suomessa ei voida säätää lailla sovittelijan käsien sitomisesta toisten ammattialojen palkankorotuksiin. Hän korostaa, että EU:ssa tunnustetaan täysimääräinen oikeus neuvotella työehtosopimuksissa palkankorotuksista sekä suojellaan oikeus neuvotella pieni- ja keskipalkkaisten työntekijöiden palkoista.

”Hallitusohjelmakirjaus on bluffia. Jos työmarkkinaosapuolet eivät löydä yhteisymmärrystä uudesta työmarkkinamallista ja sovi siitä, ei hallituksella tosiasiassa ole mahdollisuuksia viedä lakihanketta eteenpäin – ainakaan laillisesti ja kansainvälisiä sitoumuksia noudattaen. Siinä tapauksessa edessä olisi oikeusprosessien tie.”

Vientivetoista työmarkkinamallia ja sovittelujärjestelmän kehittämistä koskevat hallitusohjelmakirjaukset ovat nyt lausuntokierroksella. Tehyssä on ihmetelty, miksi lausuntoa pyydetään poikkeuksellisesti hallitusohjelmakirjauksesta.

”Asian perkaaminen tarkemmin selittää myös, miksi lausuntokierroksella on täysin poikkeuksellisesti ainoastaan hallitusohjelmakirjaus, joka on poliittinen tavoite eikä vielä mikään realistinen, huolellisesti valmisteltu ja arvioitu esitys lakimuutokseksi. Ei ole tiedossa, onko hallitusohjelmaneuvottelijoiden tai Orpon hallituksen toimesta tehty mitään arviota tällaisen sääntelyn tekemisen mahdollisuudesta Suomessa. Herääkin kysymys, olisiko tarkempi analysointi paljastanut hallituksen kortit asiassa bluffiksi”, pohtii Rytkönen.

Rytkösen mukaan on hämmentävää, että Orpon hallitus ei noudata Euroopan unionin ja kansainvälisten sopimusten suojaamia perusoikeuksia.