Tehyn kantelu oikeusasiamiehelle: Helsingin kaupungin ja terveysalan yrittäjien sopimus kieltää kaupungilla työskentelevien palkkaamisen yrityksiin

Helsingin kaupungin ja terveyspalvelualan yritysten välinen sopimus on estänyt työpaikan vaihtoa kaupungilta yritykseen. Tehy on tehnyt asiasta kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Kuvateksti
Helsingin kaupunki on tehnyt terveyspalvelualan yritysten kanssa sopimuksia, jotka ovat rajoittaneet työpaikan vaihtoa.

Tehyyn on tullut kymmeniä yhteydenottoja, joissa Helsingin kaupungilla työskentelevät jäsenet ovat ilmoittaneet hakeneensa Helsingissä toimivista terveyspalvelualan yrityksistä työtehtäviä. He ovat kuitenkin jääneet ilman uutta työpaikkaa.

”Rekrytoivat yritykset ovat nimenomaisesti perustelleet päätöstä valitsematta jääneille työnhakijoille sillä, että ne eivät voi ottaa näihin tehtäviin kaupungin palveluksessa olleita työntekijöitä. Perusteluna on ollut se, että työsuhteen päättymisestä ei ole kulunut riittävän pitkää aikaa tai työntekijät ovat edelleen kaupungin palveluksessa”, kertoo Tehyn juristi Päivi Vanninen.

Tehy on tehnyt asiasta kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Tehyn mukaan Helsingin kaupunki rikkoo perustuslain mukaista syrjinnän kieltoa ja työntekijän oikeutta hankkia elantonsa valitsemallaan työllä. Tehy kävi alkusyksystä neuvotteluja asiasta Helsingin kaupungin kanssa, mutta ne päättyivät tuloksettomina.

Helsingin kaupungin ja terveyspalvelualan yritysten välille on solmittu hoitohenkilöstön vuokrausta ja palveluiden tuottamista koskevia hankintasopimuksia. Nämä sopimukset sisältävät kiellon, joka estää yrityksiä palkkaamasta Helsingin kaupungin palveluksessa edelleen olevia tai aiemmin sen palveluksessa olleita työntekijöitä.

”Näin Helsingin kaupunki on estänyt työsuhteessa olevien työntekijöiden vapaan siirtymisen toisen työnantajan palvelukseen tai lisätienestien saamisen tekemällä yrityksiin sivutyötä.”

Tämän lisäksi kaupunki on asettanut entisiä työntekijöitään koskevia karenssiaikavaatimuksia siitä, kuinka kauan aikaa työnhakijan työsuhteen päättymisestä Helsingin kaupunkiin on täytynyt kulua ennen kuin tämä on voinut hakea töihin toiselle työnantajalle. Nämä vaatimukset ovat vaihdelleet kolmesta kuuteen kuukauteen.

”Yleisesti kaupunki on edellyttänyt, että työntekijä ei ole saanut työskennellä sen palveluksessa kolmeen taikka kuuteen kuukauteen ennen työsuhteen alkamista palveluntuottajalla.”

Rekrytointikieltoa ovat noudattaneet ainakin seuraavat yritykset: Terveystalo (Terveystalo Julkiset Palvelut Oy), Mehiläinen (Mehiläinen Terveyspalvelut Oy), Debora Oy, Pihlajalinna (Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy), Esperi (Esperi Terveyspalvelut Oy) ja Hoiwa Oy.

Lue lisää:

Tehy: Helsingin kaupungilla ja yksityisillä terveysjäteillä sopimus, joka kieltää kaupungilla työskentelevien rekrytoinnin

Neuvottelut rekrytointikiellon perumisesta Helsingin kanssa kariutuivat – Tehy suunnittelee oikeustoimia