Vuosilomien heikennykset eivät koske kuntia

Vuosilomalain heikennykset eivät koske Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta, Avaintan työehtosopimusta eikä YTHS:n työehtosopimusta. Niissä on omat määräykset lomakertymistä ja  vuosilomalla sairastumisesta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksityissektorin muihin sopimuksiin muutokset vaikuttavat joko kokonaan tai osittain.

Vuosilomalain heikennysten myötä omavastuu palaa vuosilomalla sairastamiseen, jollei työehtosopimuksessa ole asiasta sovittu paremmin. Omavastuu on kuusi päivää. Omavastuun jälkeen työntekijällä, joka sairastuu vuosilomansa aikana, on oikeus siirtää vuosilomaansa.

Omavastuun palauttamisen arvioidaan tuovan 150 miljoonan euron säästöt työnantajille.

Uudistuksen myötä myös äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta vuosilomaa kertyy korkeintaan kuudelta kuukaudelta. Näin työnantajille maksettavat korvaukset vähenevät noin 27 miljoonaa euroa vuodessa.

Uutta lakia sovelletaan perhevapaisiin, jotka pidetään lain voimaantulon jälkeen.

Tehy ja STTK on vastustaneet heikennyksiä. Tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen sanoo heikennysten asettavan äidit eriarvoiseen asemaan ja pitää niitä syrjintänä. 

Lait tulevat voimaan 1.4.2016 eli seuraavan lomanmääräytymisvuoden alusta.


Tasa-arvovaltuutetun lausunto

Jutun otsikkoa muokattu 21.3. klo 13.23