Pitääkö ulkomaan matkasta ilmoittaa? Entä voiko työnantaja edellyttää palkatonta karanteenia loman jälkeen?

Työnantajan ei kuulu valvoa työntekijän vapaa-aikaa.

Kuvateksti
Kuva: iStock

Moni työnantaja ohjeistaa työntekijöitä ilmoittamaan vapaa-ajan ulkomaanmatkasta etukäteen ja edellyttää omaehtoista palkatonta karanteenia ulkomaan matkan jälkeen. Miten toimin tilanteessa?

Tehyn näkemyksen mukaan työntekijä ei ole velvollinen kertomaan työnantajalle etukäteen vapaa-ajan matkasuunnitelmiaan. Tämä johtuu siitä, että työnantajan direktio-oikeus eli oikeus johtaa ja valvoa työtä ei ulotu työntekijän vapaa-aikaan.

Jos olet ollut vapaa-ajalla matkalla maassa, johon ulkoministeriö ei suosittele matkustamista, tulee toimia THL:n ohjeiden mukaisesti. Tällä hetkellä THL suosittaa sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä toimimaan seuraavasti: ”Jos tulet sosiaali- ja terveydenhuollon työtehtäviin, sinun on syytä sopia työnantajasi kanssa mahdollisista työjärjestelyistä. Työnantajan tulee arvioida tartuntariski ja muuttaa tarvittaessa työtehtäviäsi 14 vrk ajan maahan saapumisesta asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä työyhteisön turvallisuuden varmistamiseksi.”

Ajankohtaista tietoa THL:n ohjeista saat täältä

Mikäli työnantaja ei voi muuttaa työtehtäviäsi, sinulta voidaan estää töihin tulo, jos työnantaja arvioi sen tarpeelliseksi tartuntariskin vuoksi. Palkanmaksuvelvollisuus ei kuitenkaan pääty tämän takia. Palkanmaksun katkaisemisesta tässä erikoistilanteessa ei ole säädetty laissa tai työehtosopimuksessa. Halutessasi voit vapaaehtoisesti sopia työnantajan kanssa myös esim. palkallisesta kahden viikon vuosilomasta/työaikapankkivapaasta/liukumavapaasta.

Mikäli työnantaja katkaisee palkanmaksun, ota heti yhteys luottamusmieheen. Palkanmaksun keskeyttämisestä tällaisessa tilanteessa ei ole oikeuskäytäntöä. Ennakkopäätöksen saaminen vie vuosia, joten riitauttaminen ei tuo asiaan nopeaa ratkaisua. Tehy riitauttaa ennakkotapausluontoisesti ainakin yhden tapauksen, sillä asiasta olisi hyvä saada ylemmän tuomioistuimen tuomio vastaisen varalle.

Lue lisää:

Vaihtaisin lomarahan vapaaksi – voiko niin tehdä?