Milloin voi kieltäytyä työstä?

Kuvateksti
Työsopimuksen mukaisista tehtävistä ei voi lähtökohtaisesti kieltäytyä. Kuva: iStock

Koen, että esimies on määrännyt minulle muiden töitä minua kuulematta.

Voinko kieltäytyä työtehtävästä, jos töitä ei jaeta oikeudenmukaisesti?

Työnantajalla on oikeus johtaa, jakaa ja valvoa työtä.

Työsopimuksen mukaisista tehtävistä ei voi lähtökohtaisesti kieltäytyä.

Tehtävistä voi kieltäytyä vain siinä tapauksessa, että työstä aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän omalle tai muiden työntekijöiden hengelle tai terveydelle.

Mikäli koet, että työtehtävät jakautuvat epäoikeudenmukaisesti, ota asia puheeksi esimiehesi kanssa.

Voit myös ottaa yhteyttä työsuojeluvaltuutettuun tai luottamusmieheen.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on huolehdittava, ettei työntekijä kuormitu terveyttä vaarantavalla tavalla.

Liiasta kuormituksesta pitää ilmoittaa työnantajalle.

Julkaistu Tehy-lehdessä 16/2013