Miten voi puuttua omaisten huonoon käytökseen?

Kuvateksti
Porttikielto edellyttää, että poliisi on asettanut omaisen lähestymiskieltoon. Kuva: iStock

Potilaiden omaiset eivät osaa aina käyttäytyä. Voiko omaista kieltää tulemasta osastolle, ja miten kiellon voisi toteuttaa?

Esimies voi ilmoittaa häiriköivälle omaiselle, ettei salli työntekijöitään kohdeltavan epäasiallisesti. Hän voi vedota myös potilasturvallisuuteen.

Uhkaava ja liian äänekäs käytös voivat pelottaa muita potilaita ja heidän omaisiaan.

Häiritty työntekijä voi todeta, että kokee käytöksen epäasialliseksi ja työpaikan arvojen vastaiseksi.

Arvoihin on helppo vedota, mikäli ne ovat nähtävillä niin sanotussa huoneentaulussa. Tilanteen uhkaavuus kannattaa kuitenkin arvioida: aina ei kannata aloittaa keskustelua.

Työsuojeluvaltuutetulta kannattaa pyytää työhön liittyvien riskien uudelleenarviointia.

Voitte määrittää yhdessä toimenpiteet, jolla hallitsette ongelmaa.

Voitte esimerkiksi laatia sisäiset toimintaohjeet työnjaosta ja vastuusta uhkatilanteiden varalle.

Voitte ehdottaa myös vartijaa tai lisähenkilöstöä.

Porttikielto edellyttää, että poliisi on asettanut omaisen lähestymiskieltoon.

Julkaistu Tehy-lehdessä 2/2014