Näin huomautat ystävällisesti työkaverille, jolla keittää yli

Nämä kuusi neuvoa auttavat jaksamaan kriisitilanteissa.

Kuvateksti
Kun tunnelma kiristyy, kannattaa ottaa usein aikalisä. Kuva: iStock

1. Käyttäytykää reilusti. Tervehtikää ja olkaa ystävällisiä. Älkää jättäkö ketään yksin. Ellei näitä periaatteita ole noudatettu aiemmin, kriisitilanteessa ne on korkea aika ottaa käyttöön. Työilmapiiri on kaikkien vastuulla.

2. Purkakaa loukkaantumiset ja pyytäkää anteeksi. Kriisitilanteessa voi syntyä loukkaantumisen tunteita, sillä ihmiset saattavat sanoa ylivireystilassa asioita liiankin suoraan. Loukkaantuneella on velvollisuus ja lupa mennä pyytämään juttutuokiota siltä, jonka kokee häntä loukanneen. Toisen pitää suostua keskusteluun ja pystyä kuuntelemaan loukkaantuneen tuntemukset.

3. Pystyttäkää kahvihuoneeseen fiilismittari, vaikka fläppitaulu, jonne kirjataan päivän onnistumiset ja kismitykset: missä olemme onnistuneet ja mitkä asiat pitäisi saada kuntoon. Asiat olisi hyvä käydä yhdessä läpi päivittäin tai viikoittain. Näin myös esimiehet saisivat tietoa siitä, miten työyhteisössä voidaan.

4. Perustakaa voimavarojen tankkauspiste: laittakaa näkyville tsemppilauseita, kuten päivän kiitoksen aiheet, vitsit ja kauniit sanat.

5. Miettikää ja sopikaa pelisäännöt tilanteeseen, jossa työkaverilla kuormitus keittää yli. Hänelle voi sanoa ystävällisesti esimerkiksi ”Tauon paikka?” tai ”Hengitellään vähän”.

6. Pitäkää taukojumppatuokioita, vaikka lyhyitäkin, kesken työpäivän.

Teksti Ulla Ojala

Lue myös:

Korona testasi työilmapiirin