Ota puheeksi kahvihuoneessa: Näin paljon saan palkkaa

Avoimuus helpottaa palkkaeroihin puuttumista.

Kuvateksti
Palkkasyrjintä jää helposti piiloon, jos rahasta ei uskalleta puhua. Kuva: iStock

Palkkasyrjintä on yksi syrjinnän muoto. Järjestelmällinen palkkasyrjintä tulee esiin palkkakartoituksessa, mutta myös yksittäinen työntekijä voi joutua syrjinnän kohteeksi.

– Palkoista pitäisi keskustella työpaikoilla enemmän ja avoimemmin. Keskustelu toisi läpinäkyvyyttä, sanoo Tehyn lakimies Niina Nurminen.

Palkkakartoitus kuuluu työpaikan tasa-arvosuunnitelmaan. Siinä selvitetään, ettei samaa tai samanarvoista työtä tekevien naisten ja miesten välillä ole perusteettomia palkkaeroja. Jos perusteettomia eroja löytyy, työnantajan on korjattava ne.

 

Lisät eivät saa syrjiä

Mikään osa palkasta ei saa olla syrjivä. Jokin lisä voi kohdistua naisiin eri tavalla kuin miehiin tai toinen sukupuoli voi saada vähemmän esimerkiksi tulospalkkioita.

Pyydä selvitys

Jos epäilet joutuneesi palkkasyrjinnän kohteeksi, pyydä työnantajalta selvitys palkkausperusteista ja toimita se luottamusmiehelle. Voit myös antaa luottamusmiehelle luvan pyytää palkkatietojasi.

Jos neuvottelut kariutuvat

Jos neuvottelut työnantajan kanssa eivät johda tulokseen, voit vaatia hyvitystä käräjäoikeudessa. Kanne on nostettava kahden vuoden kuluessa.

Palkkaeroon voi olla hyvä syy

Kaikki palkkaerot eivät ole syrjiviä. Kyse voi olla esimerkiksi työajoista tai henkilökohtaisesta suoriutumisesta.

STTK:n, SAK:n ja Akavan Tasa-arvo-opas

Julkaistu Tehy-lehdessä 9/2016