Vaaratapahtumista ilmoittaminen on tärkeää – myös itse hyötyy siitä

Ilmoitus kannattaa tehdä. Muuten epäkohtaa ei korjata välttämättä ikinä.

Kuvateksti
HaiPro-lomakkeen täyttämisen tavoitteena on tunnistaa ja poistaa potilasturvallisuutta vaarantavat tilanteet.

1. Nimetön ilmoitus

HaiPro on vaaratapahtumien sähköinen raportointijärjestelmä. Työpaikalla voi olla HaiPron sijasta jokin muukin raportointijärjestelmä, esimerkiksi turvallisuusilmoitus. Joillain työpaikoilla on nimetty erikseen ne asiat, jotka ilmoitetaan HaiProlla tai turvallisuusilmoituksella.

Tavoitteena on tunnistaa ja poistaa potilasturvallisuutta vaarantavat tilanteet. Ilmoitus tehdään nimettömänä ja syyllisiä ei etsitä.

2. Monenlaisista tilanteista

Voit tehdä ilmoituksen, jos huomaat vaarallisen tapahtuman tai läheltä piti -tilanteen. Esimerkiksi jos potilaan sängystä jäi laita alas ja hän oli tipahtaa. Tai teho-osastolla on lattialla paljon letkuja, joihin saattaa kompastua. Useimmiten ilmoitukset koskevat lääkehoitoa ja tiedonkulun ongelmia. Ilmoitus tehdään myös väkivaltatilanteista.

Tapahtuman ei tarvitse sattua juuri sinulle, vaan se voi perustua myös havaintoon.

3. Mahdollisimman pian 

Tee ilmoitus mahdollisimman nopeasti. Muuten se unohtuu tai jää muusta syystä tekemättä. Ilmoitus kannattaa tehdä, sillä työpaikan epäkohtien korjaaminen vähentää lopulta työntekijöiden kuormitusta.

Jos ilmoitusta ei ehdi tekemään tai ilmoituksen aiheita on liikaa, työkulttuurissa on jotain isompaa korjattavaa.

4. Sähköinen lomake

Sähköisen HaiPro-lomakkeen valikoissa on valmiit vaihtoehdot muun muassa osastosta, ammattinimikkeestä, tapahtumatyypistä ja tapahtuma-ajasta.

Kerro vapaaseen kuvaukseen omin sanoin, mitä tapahtui ja minkälainen tilanne oli. Oliko kiire tai liian vähän ihmisiä töissä?

5. Parantaa potilas­turvallisuutta

Potilasturvallisuusvastaava kokoaa ilmoitukset ja ne käydään läpi esimiehen­ kanssa seuraavassa mahdollisessa työpaikka­kokouksessa.

Tarkoituksena on miettiä yhdessä, miten työyksikön­ ­toimintatapaa pitää muuttaa, ettei vastaavaa vaaratilannetta ­pääsisi enää syntymään.

Asiantuntijana Tehyn työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä.

Julkaistu Tehy-lehdessä 6-7/2020