Henkilöstön edustajat joutuvat neuvottelemaan puutteellisen tiedon varassa. Kuva: iStock

Kysely: Henkilöstön näkemys jää kuulematta

Työnantajien halukkuus edistää yhteistoimintaa työpaikoilla vähentynyt, selviää STTK:n kyselystä.

Työnantajat ja työntekijät eivät tee työelämän muutosten edellyttämää kehitystyötä työpaikoilla yhdessä. Henkilöstön edustajat eivät saa edelleenkään riittävästi tietoa, ja heillä on liian vähän mahdollisuuksia vaikuttaa. Tilanne käy ilmi STTK:n henkilöstön edustajille tekemästä kyselystä.

Työelämä on suurten muutosten keskellä. Uudistumishalukkuutta ja valmiutta on, mutta tuottavuuden kasvua ei tavoitella yhdessä.

− Henkilöstön osaamista ja näkemyksiä ei oteta huomioon päätösten valmistelussa ja työpaikan kehittämisessä riittävästi, toteaa STTK:n johtaja Katarina Murto.

Työnantajien kiinnostus laadukkaaseen yhteistoimintaan on selvästi vähentynyt. Panostus paikalliseen sopimiseen on kasvanut, mutta henkilöstön edustajien todelliset vaikutusmahdollisuudet ovat heikentyneet.

Työnantaja esimerkiksi panttaa tietoa.

Mainos (teksti jatkuu alla)
Mainos

− Henkilöstön edustajien asemaa, erityisesti tiedonsaantia, ajankäyttöä ja koulutusta on vahvistettava, jotta heillä on riittävät mahdollisuudet toimia työpaikoilla.

Henkilöstön edustajien aseman vahvistaminen on yksi STTK:n hallituksen linjaamista yhteisistä tavoitteista tulevalle sopimuskierrokselle. STTK on esittänyt yhteistoimintalainsäädännön kokonaisuudistusta. Se on välttämätöntä, jotta työpaikkojen tuottavuus saadaan vahvempaan kasvuun.

STTK:n Henkilöstön edustaja -barometri julkaistiin nyt viidennen kerran. Kahden vuoden välein tehtävään kyselyyn vastasi 1 534 STTK:laista luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua.

Uutisia