Kysely: Henkilöstön näkemys jää kuulematta

Työnantajien halukkuus edistää yhteistoimintaa työpaikoilla vähentynyt, selviää STTK:n kyselystä.

Kuvateksti
Henkilöstön edustajat joutuvat neuvottelemaan puutteellisen tiedon varassa. Kuva: iStock

Työnantajat ja työntekijät eivät tee työelämän muutosten edellyttämää kehitystyötä työpaikoilla yhdessä. Henkilöstön edustajat eivät saa edelleenkään riittävästi tietoa, ja heillä on liian vähän mahdollisuuksia vaikuttaa. Tilanne käy ilmi STTK:n henkilöstön edustajille tekemästä kyselystä.

Työelämä on suurten muutosten keskellä. Uudistumishalukkuutta ja valmiutta on, mutta tuottavuuden kasvua ei tavoitella yhdessä.

− Henkilöstön osaamista ja näkemyksiä ei oteta huomioon päätösten valmistelussa ja työpaikan kehittämisessä riittävästi, toteaa STTK:n johtaja Katarina Murto.

Työnantajien kiinnostus laadukkaaseen yhteistoimintaan on selvästi vähentynyt. Panostus paikalliseen sopimiseen on kasvanut, mutta henkilöstön edustajien todelliset vaikutusmahdollisuudet ovat heikentyneet.

Työnantaja esimerkiksi panttaa tietoa.

− Henkilöstön edustajien asemaa, erityisesti tiedonsaantia, ajankäyttöä ja koulutusta on vahvistettava, jotta heillä on riittävät mahdollisuudet toimia työpaikoilla.

Henkilöstön edustajien aseman vahvistaminen on yksi STTK:n hallituksen linjaamista yhteisistä tavoitteista tulevalle sopimuskierrokselle. STTK on esittänyt yhteistoimintalainsäädännön kokonaisuudistusta. Se on välttämätöntä, jotta työpaikkojen tuottavuus saadaan vahvempaan kasvuun.

STTK:n Henkilöstön edustaja -barometri julkaistiin nyt viidennen kerran. Kahden vuoden välein tehtävään kyselyyn vastasi 1 534 STTK:laista luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua.