Pomo uhkaili hoitajaa saunan pukuhuoneessa – palvelutalo ja sen ex-johtaja tuomittiin tuntuviin korvauksiin

Kaksi sairaanhoitajaa sai korvauksen entisen työnantajansa uhkailuista pitkän prosessin jälkeen.

Kuvateksti
Kaksi sairaanhoitajaa sai joulun alla tietää, että he ovat oikeutettuja korvauksiin esimiehensä epäasiallisesta käytöksestä. Kuva: Paula Myöhänen

Mikkeliläisen palvelutalo Pietarinpirtin eläköitynyt johtaja tuomittiin yli 5 000 euron korvauksiin. Hän oli muun muassa uhkaillut kahta sairaanhoitajaa kovin sanoin, jos nämä kertovat talon puutteellisista oloista viranomaisille.

Tuomio Etelä-Savon käräjäoikeudessa tuli kahdesta työturvallisuusrikoksesta ja kahdesta työsyrjinnästä. Johtaja on prosessin kestäessä jäänyt eläkkeelle. Hän ehti olla talon johdossa vuosikymmeniä.

Lisäksi johtaja joutuu maksamaan kahdelle sairaanhoitajalle kärsimyskorvausta ja toiselle heistä korvausta tilapäisestä haitasta. Tämän päälle tulevat myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut.

Pietarinpirtti on Mikkelin Vanhainkotiyhdistyksen ylläpitämä yksityinen palvelutalo. Myös yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tuomittiin työsyrjinnästä sakkoihin. Hän joutuu maksamaan toiselle sairaanhoitajalle kärsimyskorvausta ja osallistumaan oikeudenkäyntikuluihin.

Vanhainkotiyhdistys tuomittiin maksamaan kahdesta työturvallisuusrikoksesta yhteisösakkoa 4 000 euroa.

Oikeudenkäynti liittyi noin kolmen vuoden takaisiin tapahtumiin. Kaksi Pietarinpirtin sairaanhoitajaa teki elokuussa 2016 niin sanotun huoli-ilmoituksen palvelutalon toiminnasta Mikkelin kaupungille ja Itä-Suomen aluehallintovirastolle (avi).

Palvelutalosta karkaili vanhuksia puutteellisen kulunvalvonnan vuoksi. Heitä oli palauteltu jopa yöpaitasiltaan pakkasesta. Myös lääkehuollossa oli paljon korjattavaa. Lääkkeitä jakoivat sairaanhoitajien mukaan myös hoitoapulaiset, ja siivoustiimin jäsen pisti insuliinia. Lääkepoikkeamia ei raportoitu asianmukaisesti. Työilmapiiri oli poikkeuksellinen.

Työpaikalla oli epäselvät työnkuvat. Ennen sairaanhoitajien palkkaamista lähihoitajat olivat tehneet sairaanhoitajien töitä. Kun sairaanhoitajat aloittivat, tämä aiheutti jännitteitä. Johtajan vastuulla olisi ollut selkeyttää työnkuvat, mutta hän epäonnistui siinä. 

Uhkailut ajoittuivat noihin aikoihin. Toisen sairaanhoitajan johtaja oli uhannut nylkeä elävältä, jos tämä puhuu jotakin aville. Johtaja oli vienyt sairaanhoitajan saunan pimeään pukuhuoneeseen ja yrittänyt painostaa häntä kertomaan tarkastajille asiat johtajan haluamalla tavalla. Hoitajaa oli muutenkin peloteltu irtisanomisella, jos hän puhuu talon asioista viranomaisille. Hoitaja sai kaksi aiheetonta varoitusta. Hän päätyi purkamaan työsopimuksensa.

Toista sairaanhoitajaa johtaja uhkasi kuristamisella, jos tämä on puhunut aville Pietarinpirtistä. Hänet irtisanottiin ilman varoitusta ja pääosin ilman perusteltuja, todellisia syitä.

Käräjäoikeus katsoi, että johtajan epäasiallinen toiminta aiheutti haittaa ja vaaraa sairaanhoitajien terveydelle ja kummankin ihmisarvoa oli loukattu. Oikeus piti uskottavana sitä, että johtaja oli aloittanut uhkaavan käytöksensä huoli-ilmoituksen vuoksi.

Tuomio ei ole lainvoimainen.