Jos sote-uudistus toteutuu, yli 220 000 työntekijää siirtyy kunnista ja kuntayhtymistä maakuntien palvelukseen. Kuva: Jaakko Martikainen

Raportti: Hoitotyön osaaminen varmistettava sote-uudistuksessa

Henkilöstöllä on keskeinen rooli perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön sujuvoittamisessa.

Hoitohenkilöstöstä voi erikoissairaanhoidossa syntyä pulaa paikkakunnilla, joilla ei kouluteta sairaanhoitajia. Yhteistyö oppilaitosten kanssa helpottaa tilannetta niillä paikkakunnilla, joilla sairaanhoitajia koulutetaan. Sairaalat voivat ohjata opiskelijoita hankkimaan paikkakunnan tarpeiden mukaista osaamista. 

Sote-henkilöstöllä on tulevaisuudessa yhä enemmän työtä, koska väestö ikääntyy ja elintapasairaudet lisääntyvät. 

Mainos (teksti jatkuu alla)
Mainos

Tilanne käy ilmi raportista, johon on haastateltu sairaanhoitopiirien henkilöstöasioista vastaavia esimiehiä seitsemästä sairaanhoitopiiristä.

Riittävän osaamisen varmistaminen edellyttää myös vakituisessa työsuhteissa olevia varahenkilöitä. Heitä sairaanhoitopiirit käyttävät erityisesti pitkäaikaisten poissaolojen paikkaajina. Heillä on tarvittava erikoisosaaminen, ja he ovat tuttuja työyhteisöille. Keikkatyötä on pyritty tietoisesti vähentämään.

Joissakin sairaanhoitopiireissä on käytössä täyttölupamenettely. Se pakottaa harkitsemaan jokaisen rekrytoinnin tarpeellisuuden ja kustannukset erikseen. Raportin mukaan kokemukset menettelyn keventämisestä ovat kuitenkin olleet myönteisiä: henkilöstökustannukset eivät ole nousseet. 

Osastonhoitajien työvuorosuunnitteluun käyttämä aika on pois hoitotyön johtamisesta. Vastaajat toivovat vuorojen suunnitteluun apua tekoälystä ja automatisoinnista. Tämä kuitenkin edellyttää, että järjestelmässä on riittävän tarkat työntekijäprofiilit, jotta työvuorossa on oikea määrä osaamista.

Myös työntekijöitä kannattaa osallistaa työvuorosuunnitteluun nykyistä enemmän, koska se lisää tutkitusti työhyvinvointia. 

Työhyvinvoinnin uhkia ovat kuormittavan työn aiheuttamat tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenterveyden ongelmat. 

Raportin on tehnyt Seuturekry Oy:n tilauksesta tilintarkastusyhtiö KPMG. 

Henkilöstöjohtamisen tulevaisuuden näkymät erikoissairaanhoidossa

Mainos
Mainos

Uutisia