Tekeillä uusi ilmastolaki – Tehy muistuttaa sosiaali- ja terveystieteiden tärkeydestä

Suomen ilmastopaneelissa tulee olla myös sosiaali- ja terveystieteiden osaamista, edellyttää Tehy.

Kuvateksti
Talvella on ilmastonmuutoksen myötä liukkaampaa, mikä näkyy tapaturmaluvuissa. Kuva: iStock

Hoito-, sosiaali- ja terveystieteet edustavat väestön terveyden ja yhteiskunnallisen muutoksen asiantuntijuutta. Siksi Tehy ehdottaa uutta ilmastolakia koskevassa lausunnossaan, että Suomen ilmastopaneelissa olisi myös näiden tieteenalojen edustus.

Ilmastopaneeli on riippumaton, monitieteinen asiantuntijaelin, joka muun muassa antaa suosituksia hallituksen ilmastopoliittiseen päätöksentekoon. 

Tehy tähdentää, että ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävät toimet edistävät myös hyvinvointia ja terveyttä. Päätökset vaikuttavat suoraan ympäristöterveyteen, luonnon monimuotoisuuteen ja eliöiden elinmahdollisuuksiin. Ilmaston lämpeneminen ja sään ääri-ilmiöt näkyvät myös Suomessa.

Ilmastonmuutos asettaa sote-sektorille uusia osaamistarpeita. Ne on otettava koulutuksessa ja työelämässä huomioon. 

Ilmastovaikutusten ennakkoarviointi on Tehyn mielestä kytkettävä osaksi kaikkea päätöksentekoa. Ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumissuunnitelmat on laadittava etupainotteisesti. Suunnitelmien on oltava pitkäjänteisiä ja kestettävä yli hallituskausien.

Valtiolla, kunnilla ja tulevilla maakunnilla on merkittävä rooli ilmastoystävällisen yhteiskunnan rakentajina. Tehy muistuttaa lausunnossaan, että viranomaiset tarvitsevat kuitenkin aikaa ja resursseja.  

Lue lisää: 

Mietitkö ilmastonmuutoksen vaikutusta terveyteen? Liity ilmastohoitajien joukkoon

Hellettä ja tartuntatauteja – näin ilmastonmuutos vaikuttaa terveyteen Suomessa