Tutkija: Valinnanvapaus hankala hammashoidossa

Suun terveydenhuollon lakisääteiset velvoitteet soveltuvat huonosti valinnanvapauteen.

Kuvateksti
Yksityinen hammashoito on alkanut keskittyä 2010-luvulla keskittyä suuriin yrityksiin. Kuva Matti Salmi.

Yritykset eivät voi ottaa kuntien suun terveydenhuollon lakisääteisiä kansanterveystyön velvoitteita sellaisinaan hoidettavakseen, kun sote-uudistus tulee voimaan 2019. Lakisääteisiä velvoitteita ovat esimerkiksi lasten, koululaisten ja opiskelijoiden määräaikaiset suun terveystarkastukset. Alle 18-vuotiaiden suun terveydenhoito on Suomessa maksutonta.

Sote-uudistuksen myötä 2019 kunnallinen hammashoito henkilökuntineen siirtyy maakuntien vastuulle. Siirto voi johtaa siihen, että toiminnot pilkkoutuvat maakuntien liikelaitoksiin ja palvelujaan tarjoaviin yrityksiin ja asiakaspalvelu pirstoutuu.

Ongelman nostaa esiin Tieto & Trendi -lehden kirjoituksessa tutkija Pekka Lith. Hänen mielestään ennalta ehkäisevää suun terveydenhuoltoa ei pidä siirtää yksityisen sektorin hoidettavaksi.

Lithin mukaan voi syntyä paikallisia ongelmia siitä, miten palvelut jaetaan maakunnan liikelaitoksiin ja yrityksiin henkilökunnan, työnkuvien ja toimitilojen tehokkaan käytön näkökulmasta. Kunnallinen hammashoitola palvelee nykyisin kaikkia asiakkaita samoissa tiloissa ja samalla henkilöstöllä.

Asiakasmääriin perustuva korvaus eli kapitaatio saattaa johtaa alihoitoon. Tarvittava hoito ja tutkimusten laajuus selviävät usein vasta, kun hammaslääkäri on tutkinut potilaan suun. Hampaiden tarkastukseen kapitaatio sopii.

Suun terveydenhuollossa toimii keskittymisestä ja Kela-korvauksen vähenemisestä huolimatta paljon pieniä ja keskikokoisia yrityksiä. Liian tiukat päivystysvelvoitteet karsivat muut kuin suuret yritykset valinnanvapauden piiriin tulevien palvelutuottajien joukosta.

Suun terveydentila vaikuttaa merkittävästi ihmisen koko terveydentilaan. Tällä hetkellä vähävaraiset suomalaiset eivät saa riittävästi hoitoa suu- ja hammasongelmiinsa.

‒Parhaassa tapauksessa valinnanvapaus antaa vähävaraisille mahdollisuuden hyödyntää laadukkaita palveluja nykyistä paremmin. Kilpailu asiakkaista saattaa parantaa palvelua entisissä kunnan hammashoitoloissa, Lith toteaa.