Me kaikki vanhenemme – Työntekijäpula ja ikääntyneiden lääkkeiden käyttö herättää huolta

Tuore tutkimus paljastaa hälyttäviä yhteyksiä ikääntyneiden haitallisen lääkkeiden käytön ja henkilöstöpulan välillä. Se herättää kiireellisiä kysymyksiä terveydenhuoltojärjestelmämme tilasta ja tarpeesta parantaa ikäihmisten lääkehoitoa.

Kuva: Canva

Tehy-lehti uutisoi hiljattain Tampereen yliopiston ja Fimean tutkimuksesta, joka paljasti, että ikääntyneiden ihmisten vältettävien lääkkeiden käytöllä on yhteys terveyskeskusten lääkärivajeeseen ja kotihoidon henkilöstön niukkuuteen. Tämä ei ole ainoastaan huolestuttavaa, vaan herättää kysymyksiä siitä, miten voimme parantaa terveydenhuoltojärjestelmäämme.

Vältettävällä lääkkeellä tarkoitetaan lääkettä, jonka haittariski ylittää tyypillisesti siitä saatavan kliinisen hyödyn.

Terveyskeskusten lääkärivaje aiheuttaa monia haasteita. Lääkkeiden valinnassa tarvitaan huolellisuutta ja potilaskohtaista harkintaa, mutta kiireisessä työympäristössä tällainen perehtyminen voi jäädä puuttumaan. Lääkärit tarvitsevat riittävästi aikaa perehtyä ikääntyneiden elämäntilanteisiin, jotta he voivat ymmärtää potilaiden tarpeet ja mahdolliset lääkitykseen liittyvät riskit.

Tutkimus osoittaa myös, että avointen lääkäri- ja hoitajavakanssien paikkaaminen sijaisuuksilla ei tuo hoitoon jatkuvuutta. Sijaiset voivat olla kokeneita ammattilaisia, mutta heillä ei välttämättä ole samaa tietämystä ja ymmärrystä potilaista kuin vakinaisilla työntekijöillä. Tämä saattaa vaikuttaa negatiivisesti erityisen sairaudeltaan ja oirekuvaltaan riskialttiisiin ikääntyneisiin, jotka tarvitsevat pitkäaikaista hoitoa ja seurantaa.

Tutkimus paljasti myös alueellisia eroja. Kymenlaakson sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiireissä vältettävien lääkkeiden käyttö oli yleisempää verrattuna Länsi-Pohjan ja Vaasan sairaanhoitopiireihin. Tämä herättää kysymyksiä terveydenhuollon resurssien ja käytäntöjen jakautumisesta eri alueilla ja vaatisi syvempää tutkimusta.

On välttämätöntä, että panostamme enemmän resursseja ja huomiota terveydenhuollon ammattilaisten saatavuuteen ja kokonaisvaltaiseen potilaskeskeiseen hoitoon. Meidän on työskenneltävä yhdessä varmistaaksemme, että jokainen ikääntynyt potilas saa tarvitsemansa hoidon, ilman turhia riskejä.

Tutkimustulos toimii meille kaikille muistutuksena siitä, että terveydenhuolto on järjestelmä, joka vaikuttaa jokaisen elämään jossain vaiheessa. Meidän on oltava valppaita ja aktiivisia osallistujia sen parantamisessa, jotta voimme taata laadukkaan ja turvallisen hoidon kaikille kansalaisille, erityisesti ikääntyville sukupolville.

On hyvä muistaa, että me kaikki vanhenemme joskus.

 

Seuraa ja kommentoi blogia. Tämä teksti myös tykkää, kun sitä jaetaan luettavaksi muille. Mainion Facebook-sivulle pääset tästä.